Jesteś tutaj

Technik weterynarii

To nie zawód! To połączenie powołania z pasją, które daje ogromną satysfakcję z możliwości pomagania. Jeśli to czujesz, chcesz pomagać, gdy boli, asystować w zabiegach oraz zapobiegać chorobom u zwierzaków – ukończ kwalifikacyjny kurs zawodowy

Informacje

Forma: kwalifikacyjny kurs zawodowy
Liczba semestrów (całościowo, obie kwalifikacje): 4
Tryb: dzienny, stacjonarny, weekendowy
Symbol cyfrowy zawodu: 324002
Kwalifikacje:

 • ROL.11 Prowadzenie chowu i hodowli zwierząt
 • ROL.12 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji ROL.11 i ROL 12, przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma świadectwo potwierdzające umiejętności w zakresie danej kwalifikacji oraz prawo do wykonywania zawodu.

Kto może uczestniczyć w kkz?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat i posiada wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) 

Dokumenty otrzymane po ukończeniu kursu

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim.

 • Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.

 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE.

 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł zawodowy

 • Osoba, która zda egzamin w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie opiekun medyczny otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik weterynarii - ROL.11 Prowadzenie chowu i hodowli zwierząt oraz ROL.12 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

 

oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

 • tytuł zawodowy technika weterynarii,

 • prawo do wykonywania zawodu,

 • suplement w języku angielskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Kliknij aby się zapisać online!

 • nauka całościowo (obie kwalifikacje) trwa 2 lata.
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym
 • słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom wraz z EUROPASS (akceptowane w krajach Unii Europejskiej)
 • uzyskany tytuł państwowy (zawód): Technik weterynarii, symbol 324002
 • kwalifikacje
  •     ROL.11 Prowadzenie chowu i hodowli zwierząt
  •     ROL.12 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Dlaczego Medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • doświadczeni wykładowcy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach weterynaryjnych
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • patronat pracodawców 
 • listy polecające dla absolwentów

Wydajemy ( bez żadnych opłat):

 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się między innymi:

 • charakteryzować budowę anatomiczną zwierząt oraz podstawowe procesy fizjologiczne
 • rozpoznawać zewnętrzne objawy zaburzeń stanu zdrowia zwierząt, w tym objawy chorób
 • wykonywać czynności techniczne podczas weterynaryjnych zabiegów leczniczych i chirurgicznych
 • podawać zwierzętom produkty lecznicze
 • wykonywać weterynaryjne zabiegi pielęgnacyjne, sanitarno – higieniczne i fizykoterapeutyczne
 • wykonywać czynności techniczne dotyczące badania zwierząt
 • pobierać próbki do badań laboratoryjnych
 • wykonywać czynności laboratoryjne w ramach analitycznych badań krwi i moczu zwierząt, oraz badań mięsa na obecność włośni
 • współpracować z lekarzem weterynarzem

Będziesz mógł pracować w

 • w lecznicach i przychodniach dla zwierząt
 • w punktach weterynaryjnych
 • w zakładach higieny weterynaryjnej
 • w laboratoriach weterynaryjnych
 • w rzeźniach
 • w zakładach inspekcji weterynaryjnej
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierzętami hodowlanymi

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólnokształcące

 • podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • podstawy działalności gospodarczej
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 • przepisy ruchu drogowego
 • anatomia i fizjologia zwierząt
 • chów zwierząt
 • rozród i inseminacja zwierząt
 • diagnostyka weterynaryjna
 • profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
 • kontrola i nadzór weterynaryjny

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
 • chów zwierząt w praktyce
 • rozród i inseminacja zwierząt w praktyce
 • diagnostyka weterynaryjna w praktyce
 • profilaktyka i leczenie chorób zwierząt w praktyce
 • kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych w cyklu kształcenia – 280 h

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację ROL .11. odbywa się pod koniec I semestru

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację ROL.12. odbywa się pod koniec  III semestru

DOKUMENTY DO POBRANIA