Jesteś tutaj

Opiekunka dziecięca

Są tacy ludzie, których dzieci po prostu kochają. Jeśli do nich należysz, jeżeli codzienna opieka, nauka, wymyślanie gier i zabaw dla najmłodszych sprawia Ci prawdziwą radość… Zrób kwalifikacyjny kurs zawodowy i sprawdź się w zawodzie opiekunki dziecięcej. Niech praca będzie Twoją pasją!

Informacje

Forma: kwalifikacyjny kurs zawodowy

Liczba semestrów: 4

Tryb: zaoczny (zjazdy co 2 tygodnie w weekendy)

Symbol cyfrowy zawodu: 324002

Kwalifikacje: SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Opłaty: 1350 zł/semestr (możliwość opłaty w miesięcznych ratach, po 270 zł/mc)

 

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

 

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji SPO.04, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma świadectwo potwierdzające umiejętności w zakresie danej kwalifikacji oraz prawo do wykonywania zawodu.

Kto może uczestniczyć w kkz?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie (Rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich).

 • podstawowe,

 • gimnazjalne,

 • zawodowe,

 • średnie,

 • wyższe.

 

Dokumenty otrzymane po ukończeniu kursu

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim.

 • Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.

 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE.

 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł zawodowy

Osoba, która zda egzamin w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie opiekun medyczny otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie opiekunki dziecięcej - SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

 

oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

 • tytuł zawodowy opiekunki dziecięcej,

 • prawo do wykonywania zawodu,

 • suplement w języku angielskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

 

Dlaczego Medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • doświadczeni wykładowcy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach opiekuńczych, żłobkach, przedszkolach
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • patronat pracodawców 
 • listy polecające dla absolwentów

Wydajemy ( bez żadnych opłat):

 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się między innymi:

 • diagnozować i oceniać poziom rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • stwarzać warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka
 • doskonalić sprawność motoryczną i manualna dziecka
 • planować zabawy w poszczególnych okresach rozwojowych dziecka
 • uczyć dzieci posługiwania się przedmiotami codziennego użytku i zabawkami
 • stymulować rozwój psychiczny dziecka
 • stwarzać warunki zapobiegające powstawaniu choroby sierocej u dzieci
 • kształtować u dzieci pozytywne przyzwyczajenia i nawyki
 • nawiązywać i podtrzymywać emocjonalny kontakt z dziećmi
 • technik i metod oddziaływania wychowawczego
 • modyfikować metody wychowawcze w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i z problemami wychowawczymi
 • prowadzić zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • sprawować opiekę nad małymi dziećmi
 • wykonywać zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne dzieciom
 • dbać o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci w wieku przedszkolnym w warunkach domowych oraz sprawować tymczasową opiekę nad dziećmi opuszczonymi lub pielęgniarską nad dzieckiem niepełnosprawnym, chorym, upośledzonym umysłowo
 • rozróżniać czynniki chorobotwórcze, klasyfikować i charakteryzować choroby dziecięce
 • udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadkach nagłego zachorowania
 • rozpoznawać symptomy dziecka skrzywdzonego
 • stosować przepisy prawa o przestrzeganiu praw dziecka
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Będziesz mógł/mogła pracować w:

 • żłobkach
 • przedszkolach
 • domach małego dziecka
 • sanatoriach
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • środowisku domowym dziecka ( profesjonalna opiekunka dziecięca)
 • otworzyć własną Firmę

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólnokształcące

 • Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy działalności gospodarczej
 • język obcy zawodowy
 • propedeutyka zdrowia
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia
 • język migowy
 • technologie informatyczne
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka
 • teoretyczne podstawy wychowania dziecka
 • teoria wychowania muzycznego
 • teoria wychowania artystycznego

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • pracownia pielęgnacji dziecka
 • pracownia wychowania dziecka
 • wychowanie dziecka poprzez literaturę i muzykę
 • wychowanie artystyczne dziecka
 • opieka nad dzieckiem

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych w cyklu kształcenia – 140 h

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację SPO.04 odbywa się po zakończeniu drugiego semestru nauki

 

Kliknij aby się zapisać online!