Jesteś tutaj

Rekrutacja

Warunki rekrutacji

 • Naukę w naszej szkole branżowej II stopnia może rozpocząć każdy kto posiada świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów - liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest jednak ograniczona - im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę w wybranym przez siebie zawodzie
 • Koszt nauki 170,00 zł miesięcznie
 • Przy zapisie podpisujesz z C.M. Medicą umowę o przeprowadzenie kształcenia.

 

Wymagane dokumenty

 • oryginał lub odpis świadectwa szkoły branżowej I stopnia oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
 • podanie/kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie i na www)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • dowód osobisty do wglądu
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia (szczegółowe informacje uzyskasz w naszym sekretariacie)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)

 

Finansowanie nauki

Nauka jest płatna 180,00 zł miesięcznie.

Wydajemy (bez żadnych opłat):

 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…
 • legitymacje szkolne.

 

Ponadto oferujemy:

 • bezpłatne indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
 • praktyki zawodowe

 

Informacje dodatkowe

Słuchacze, którzy chcą ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków uiszczają dobrowolną składkę ubezpieczeniową

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełnij i wyślij poniższy formularz zgłoszeniowy i zarezerwuj sobie miejsce przed wszystkimi.

Ul. Bolesława Chrobrego 8c/21
73-110 Stargard
Tel.: 91 573 21 22
info@medica.edu.pl

 

CAPTCHA
To pytanie jest, aby sprawdźić czy nie jesteś BOT'em