Jesteś tutaj

Rekrutacja

Warunki rekrutacji

 • Naukę w Technikum może rozpocząć absolwent gimnazjum lub absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 roku życia.
 • Aby uczyć się u nas nie musisz zdawać żadnych egzaminów – liczy się kolejność zgłoszeń i rozmowa kwalifikacyjna. Na podstawie analizy dokumentów rekrutacyjnych Dyrektor szkoły może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Liczba miejsc w każdej klasie jest jednak ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, że rozpoczniesz naukę w naszej szkole.
 • Zgłoś się osobiście z rodzicem lub opiekunem prawnym w sekretariacie szkoły z wymaganymi dokumentami.
 • Dopuszcza się możliwość naboru dodatkowego – w przypadku wolnych miejsc.

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Oryginał lub kopia świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum lub odpis ocen z pierwszego semestru trzeciej klasy gimnazjum/ oryginał lub kopia świadectwa ukończenia siódmej klasy szkoły podstawowej lub odpis ocen pierwszego semestru ósmej klasy szkoły podstawowej.

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
 • Orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • Orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 • 09 maja-18 czerwca – Składanie podań przez kandydata.
 • 21-25 czerwca – Złożenie przez kandydata świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach ósmoklasisty.
 • 5 lipca – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
 • Do 8 lipca – Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
 • 10 lipca – Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki – oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, a także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie.
 • 12 lipca – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły.
 • Do 12 sierpnia – Dodatkowe postępowanie uzupełniające.

Ul. Bolesława Chrobrego 8c/21
73-110 Stargard
Tel.: 91 573 21 22
info@medica.edu.pl

 

CAPTCHA
To pytanie jest, aby sprawdźić czy nie jesteś BOT'em