Jesteś tutaj

TECHNIK WETERYNARII

To osoba, która codziennie niesie pomoc potrzebującym zwierzętom. Technik weterynarii z łatwością ocenia stan zdrowia pacjentów i zawsze służy radą jak zapobiec chorobom. Jeśli czujesz, że masz szczególny kontakt ze zwierzętami, a do tego lubisz troszczyć się o dobro innych, to technikum weterynaryjne jest właśnie dla Ciebie!

Informacje

Liczba semestrów: 
10
Tryby: 
dzienny
Czesne: 
180 zł/ m-c

PRYWATNE TECHNIKUM MEDYCZNE MEDICA | TECHNIK WETERYNARII

Czas trwania nauki: 5 lat

Podbudowa: szkoła podstawowa

Otrzymane dokumenty: państwowe świadectwo i dyplom technika

Uzyskany tytuł państwowy (zawód): Technik weterynarii, symbol: 324002

Kwalifikacje: 

 • ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
 • ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Możliwość zdobycia matury i zawodu!

 

DLACZEGO TECHNIKUM MEDICA?

 • Wysoka jakość kształcenia
 • Ponad 50% zajęć praktycznych
 • Własne pracownie zawodowe
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • Doświadczeni wykładowcy praktycy
 • Ciekawe praktyki zawodowe
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Patronat pracodawców, którzy czynnie uczestniczą w procesie dydaktycznym
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • Przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z sercem i z pasją!
 • Stypendia naukowe
 • Zajęcia sportowe
 • Dodatkowe zajęcia fakultatywne przygotowujące do matury i egzaminów zawodowych

Wydajemy (bez żadnych opłat)

 • Legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • Zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • anatomii i fizjologii zwierząt,
 • chowu, rozrodu i inseminacji zwierząt,
 • diagnostyki weterynaryjnej,
 • profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,
 • kontroli i nadzoru weterynaryjnego,
 • działalności gospodarczej,
 • dwóch języków obcych,
 • przepisów ruchu drogowego.

Perspektywy zatrudnienia:

 • gabinety i przychodnie weterynaryjne,
 • inspektoraty i laboratoria weterynaryjne,
 • stacje hodowli i unasieniania zwierząt,
 • zakłady przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • jednostki organizacyjne utrzymujące zwierzęta,
 • zakłady wytwarzania pasz dla zwierząt.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Przedmioty ogólnokształcące

 1. Język polski
 2. Język angielski 
 3. Język niemiecki 
 4. Plastyka
 5. Historia
 6. Historia i teraźniejszość
 7. Podstawy przedsiębiorczości
 8. Geografia
 9. Biologia
 10. Chemia
 11. Fizyka
 12. Matematyka
 13. Informatyka
 14. Wychowanie fizyczne
 15. Edukacja dla bezpieczeństwa
 16. Zajęcia z wychowawcą

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające

 1. Biologia
 2. Chemia

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 1. Podstawy działalności gospodarczej
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. Język obcy zawodowy
 4. Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 5. Przepisy ruchu drogowego
 6. Anatomia i fizjologia zwierząt
 7. Chów zwierząt
 8. Rozród i inseminacja zwierząt
 9. Diagnostyka weterynaryjna
 10. Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
 11. Kontrola i nadzór weterynaryjny

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 1. Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
 2. Chów zwierząt w praktyce
 3. Rozród i inseminacja zwierząt w praktyce
 4. Diagnostyka weterynaryjna w praktyce
 5. Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt w praktyce
 6. Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce

PRAKTYKI ZAWODOWE ORAZ EGZAMIN Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Wymiar praktyk zawodowych: 280 h

 

Egzamin zawodowy

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (RL.10) odbywa się po drugim semestrze III klasy

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (RL.11) odbywa się po pierwszym semestrze V klasy.

DOKUMENTY DO POBRANIA