Jesteś tutaj

TECHNIK WETERYNARII

To osoba, która codziennie niesie pomoc potrzebującym zwierzętom. Technik weterynarii z łatwością ocenia stan zdrowia pacjentów i zawsze służy radą jak zapobiec chorobom. Jeśli czujesz, że masz szczególny kontakt ze zwierzętami, a do tego uwielbiasz pomagać i troszczyć się o dobro innych, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Informacje

Liczba semestrów: 
8
Tryby: 
młodzieżowy
Czesne: 
170 zł/ m-c, wpisowe 0 zł

INFORMACJE OGÓLNE

 • Nauka trwa 4 lata
 • Podbudowa: gimnazjum/8 SP
 • Zajęcia odbywają się w systemie młodzieżowym
 • Możliwość zdobycia matury i zawodu
 • Uczniowie otrzymują państwowe świadectwo i dyplom technika
 • Uzyskany tytuł państwowy (zawód): Technik weterynarii, symbol: 324002
 • Kwalifikacje: 

RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

DLACZEGO TECHNIKUM MEDICA?

 • Wysoka jakość kształcenia
 • Ponad 50% zajęć praktycznych
 • Własne pracownie zawodowe
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • Doświadczeni wykładowcy praktycy
 • Ciekawe praktyki zawodowe
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Patronat pracodawców, którzy czynnie uczestniczą w procesie dydaktycznym
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • Przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z sercem i z pasją!
 • Stypendia naukowe
 • Zajęcia sportowe
 • Dodatkowe zajęcia fakultatywne przygotowujące do matury i egzaminów zawodowych

Wydajemy ( bez żadnych opłat):

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Anatomii i fizjologii zwierząt
 • Chowu, rozrodu i inseminacji zwierząt
 • Diagnostyki weterynaryjnej
 • Profilaktyki i leczenia chorób zwierząt
 • Kontroli i nadzoru weterynaryjnego
 • Działalności gospodarczej
 • Języka angielskiego zawodowego
 • Przepisów ruchu drogowego

Perspektywy zatrudnienia:

 • Gabinety i przychodnie weterynaryjne
 • Inspektoraty i laboratoria weterynaryjne
 • Stacje hodowli i unasieniania zwierząt
 • Zakłady przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Jednostki organizacyjne utrzymujące zwierzęta
 • Zakłady wytwarzania pasz dla zwierząt

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Przedmioty ogólnokształcące

 1. Język polski
 2. Język angielski
 3. Język niemiecki
 4. Wiedza o kulturze
 5. Historia
 6. Wiedza o społeczeństwie
 7. Podstawy przedsiębiorczości
 8. Geografia
 9. Biologia
 10. Chemia
 11. Fizyka
 12. Matematyka
 13. Informatyka
 14. Wychowanie fizyczne
 15. Edukacja dla bezpieczeństwa
 16. Zajęcia z wychowawcą

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające

 1. Biologia
 2. Chemia

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 1. podstawy działalności gospodarczej
 2. bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. język obcy zawodowy
 4. kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 5. przepisy ruchu drogowego
 6. anatomia i fizjologia zwierząt
 7. chów zwierząt
 8. rozród i inseminacja zwierząt
 9. diagnostyka weterynaryjna
 10. profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
 11. kontrola i nadzór weterynaryjny

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 1. anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
 2. chów zwierząt w praktyce
 3. rozród i inseminacja zwierząt w praktyce
 4. diagnostyka weterynaryjna w praktyce
 5. profilaktyka i leczenie chorób zwierząt w praktyce
 6. kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (RL.10) odbywa się po drugim semestrze klasy trzeciej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (RL.11) odbywa się po drugim semestrze klasy czwartej.