Jesteś tutaj

O naszych kursach

Kursy zawodowe z państwowymi uprawnieniami to forma kształcenia dla osób dorosłych i szybki sposób na zdobycie nowego atrakcyjnego zawodu czy uzupełnienie swojego wykształcenia. To również świetna forma dla osób, które przerwały naukę lub pracują od lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonych kwalifikacji.

Chcesz wesprzeć rozwój swojej kariery zawodowej? Kursy zawodowe w Szczecinie Ci to umożliwią.

Elastyczna, szybka forma zdobycia nowego zawodu

Tryb nauki: zaoczny z elementami e-learning

Co to są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)?

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe  to szansa dla osób chcących zdobyć zupełnie nowy zawód, bądź osiągnąć tylko wybrane umiejętności.

To elastyczna i przyjazna forma kształcenia, gdzie na zajęcia przychodzi się głównie po to, aby zdobywać praktyczne umiejętności, bo teorię można w dużej mierze opanować siedząc w domu, w dogodnym dla siebie czasie! Ta nowoczesna forma kształcenia daje możliwość zdobycia kilku zawodów w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób.

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe (ukończone 18 lat) mogą uzyskać 252 kwalifikacje wyodrębnione w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, bez względu na dotychczasowe wykształcenie. (Rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2011).

Kierunki w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN.

Kto może uczestniczyć w KKZ?

Każda dorosła osoba, która ukończyła 18 lat. Nie ma górnej granicy wieku! Wykształcenie średnie nie jest wymagane.

Jakie dokumenty otrzymuje się po zakończeniu nauki?

Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje państwowe świadectwo potwierdzające tą kwalifikację. 

Tytuł zawodowy TECHNIKA

Osoby które dodatkowo posiadają wykształcenie średnie ( lub zdobędą je w trakcie nauki na kursie) i pozytywnie zaliczą wszystkie egzaminy kwalifikacyjne z  danego zawodu ( zdobędą wszystkie kwalifikacje z zakresu danego zawodu) otrzymają państwowy dyplom z tytułem zawodowym TECHNIKA.