Czas na zawodowców – edukacja z Medicą

Bezpłatna nauka w szkole policealnej w zawodzie Opiekun Medyczny i Technik BHP

Od 01.08.2012 r. ruszyła realizacja projektu pn. “Czas na zawodowców – edukacja z Medicą”

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

I jesteś w wieku od 18-64 lata?

Szukasz kierunku z przyszłością na rynku pracy?

Jesteś mieszkańcem powiatu stargardzkiego?

Wykorzystaj szansę i zdobądź zawód zgodny z potrzebami rynku pracy!

 

Uczestnikom projektu gwarantujemy:

• NAUKĘ ZA DARMO przez cały okres kształcenia

• Uzyskanie świadectwa szkoły policealnej w zawodzie Opiekun Medyczny oraz Technik BHP

• Możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego i uzyskania państwowego tytułu zawodowego

• Bezpłatny komplet podręczników

• Pomoce dydaktyczne w trakcie zajęć

• Zwrot kosztów dojazdu

• Wyżywienie w trakcie zajęć

• Ubezpieczenie OC+NNW

• Szkolenie BHP

• Odbycie praktyki zawodowej