Czas na zawodowców – edukacja z Medicą

Bezpłatna nauka w szkole policealnej w zawodzie Opiekun Medyczny i Technik BHP

Od 01.08.2012 r. ruszyła realizacja projektu pn. “Czas na zawodowców – edukacja z Medicą”

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

I jesteś w wieku od 18-64 lata?

Szukasz kierunku z przyszłością na rynku pracy?

Jesteś mieszkańcem powiatu stargardzkiego?

Wykorzystaj szansę i zdobądź zawód zgodny z potrzebami rynku pracy!

 

Uczestnikom projektu gwarantujemy:

• NAUKĘ ZA DARMO przez cały okres kształcenia

• Uzyskanie świadectwa szkoły policealnej w zawodzie Opiekun Medyczny oraz Technik BHP

• Możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego i uzyskania państwowego tytułu zawodowego

• Bezpłatny komplet podręczników

• Pomoce dydaktyczne w trakcie zajęć

• Zwrot kosztów dojazdu

• Wyżywienie w trakcie zajęć

• Ubezpieczenie OC+NNW

• Szkolenie BHP

• Odbycie praktyki zawodowej

 

Informacja o zasadach rekrutacji: 

Kryteria uczestnictwa
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby dorosłe z terenu powiatu stargardzkiego (18-64 lata)

Grupą premiowaną będą:
• rodzice powracający na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka
• osoby w wieku 50+
• osoby niepełnosprawne.

Wszyscy kandydaci do projektu muszą posiadać świadectwo ukończenia
szkoły średniej

 

PRZYJMUJEMY BEZ MATURY!

Rekrutacja będzie przebiegać z zachowaniem równych szans kobiet i mężczyzn w dostępie i informacji zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem.

Nie czekaj zgłoś się już teraz – liczba miejsc ograniczona!!!!

Dokumenty dla zapytań ofertowych: 

Plik ogloszenie_o_wyniku_postepowania-sprzet_medyczny.docxMicrosoft Office document icon ogloszenie_o_wyniku_postepowania-catering.doc

Informacja o materiałach do pobrania: 

Formularze do pobrania: