Wyższe Kwalifikacje, Lepsze Perspektywy!

COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA SPÓŁKA CYWILNA zaprasza do udziału w projekcie Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy! RPZP.08.06.00-32-K002/19

O PROJEKCIE

Projekt „Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy!” RPZP.08.06.00-32-K002/19 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Collegium Medyczne Medica spółka cywilna Anna Wasiłek, Grzegorz Wasiłek realizuje projekt pn. „Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy!” RPZP.08.06.00-32-k002/19 w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 900 386,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 615 328,10 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 95 019,30 zł
Środki prywatne: 190 038,60 zł

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego u 115 Uczniów (105K, 10M) kształcących się na kierunkach Higienistka Stomatologiczna, Technik farmaceutyczny, Technik masażysta, Technik dentystyczny, Technik usług kosmetycznych oraz Technik usług fryzjerskich, stworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla ww. zawodów poprzez doposażenie pracowni, utworzenie klasy patronackiej oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 8 nauczycieli/ek (8K) z ww. szkół do 31.12.2021.

Projekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli Medycznej Szkoły Policealnej, Szkoły Policealnej i Technikum prowadzonych przez CM MEDICA. Uczestnik projektu nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie. Poniższe formy wsparcia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie jest skierowane do uczniów/ słuchaczy kształcących się na kierunkach:
Higienistka Stomatologiczna,
Technik farmaceutyczny,
Technik masażysta,
Technik dentystyczny,
Technik usług kosmetycznych,
Technik usług fryzjerskich,

W ramach projektu pracownie zawodowe zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt specjalistyczny, na którym uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe.

 

OFEROWANE WSPARCIE DLA UCZNIÓW:

 • doradztwo edukacyjno- zawodowe (obowiązkowe)

 • dodatkowe szkolenia specjalistyczne

 • staże zawodowe (obowiązkowe) w wymiarze 150 h, uczniowie otrzymają stypendium stażowe 2417,00 zł brutto

 • stworzenie klasy patronackiej na kierunku technik usług fryzjerskich w Stargardzie: "Kemon z klasą"

 

DODATKOWE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE:

 

Technik Dentystyczny:

 • Technologia CAD/CAM, skanowania laboratoryjnego i druku 3D z elementami implantologii

 • System wtrysku termicznego. Materiały termoplastyczne do uzupełnień ruchomych i stałych

 

Technik Farmaceutyczny

 • Dermokonsultant/ka – kurs doskonalący dla techników farmaceutycznych

 

Higienistka Stomatologiczna

 • Implantologia w pracy Higienistki stomatologicznej

 

Technik Usług Kosmetycznych:

 • Kurs makijażu permanentnego

 • Zastosowanie metody Kostki Arkady

 • Depilacja pastą cukrową

 • Lifting i laminacja rzęs

 • Geometria i profilometria brwi wraz z henną marokańska

 

Technik Masażysta

 • Szkolenie doskonalące z Kinesiotapingu

 

Technik Usług Fryzjerskich

 • Trendy we fryzurach męskich, najnowsze techniki strzyżeń męskich

 • Trendy w koloryzacji ombre & sombre

 

UCZESTNICY PROJEKTU

Uczestnicy projektu będą to osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 1. Uczniowie / Słuchacze – łącznie 115 osób:

  1. Osoby posiadające status ucznia/ słuchacza:

   • w Medycznej Szkole Policealnej w Szczecinie i Stargardzie na jednym z kierunków: Higienistka Stomatologiczna (15 osób), Technik farmaceutyczny (15 osób), Technik masażysta (15 osób), Technik dentystyczny (20 osób);

   • w Szkole Policealnej w Szczecinie i Stargardzie na kierunku Technik usług kosmetycznych (15 osób);

   • w Technikum Fryzjerskim w Stargardzie na kierunku Technik usług fryzjerskich (20 osób);

  2. z obszaru województwa zachodniopomorskiego - pracujące, uczące się lub zamieszkujące na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 2. Nauczyciele/ ki - 8 osób:

  1. Prowadzący/e zajęcia w co najmniej jednej z niżej wymienionych szkół tj. prowadzący kształcenie teoretyczne przedmiotów zawodowych lub prowadzący praktyczną naukę zawodu na jednym z niżej wymienionym kierunku:

   • w Medycznej Szkole Policealnej w Szczecinie i Stargardzie na jednym z kierunków: Higienistka Stomatologiczna, Technik farmaceutyczny, Technik masażysta, Technik dentystyczny,
    lub

   • W Szkole Policealnej w Szczecinie i Stargardzie na kierunku Technik usług kosmetycznych,
    lub

   • w Technikum Fryzjerskim w Stargardzie na kierunku Technik usług fryzjerskich, prowadzący kształcenie ogólne w ww. szkołach i placówkach kształcenia zawodowego,

  2. z obszaru województwa zachodniopomorskiego - pracujące, uczące się lub zamieszkujące na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

 

WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 

 1. Dla Uczniów / słuchaczy:

  1. Doradztwo edukacyjno – zawodowe, w wymiarze 2h na osobę, w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym – WSPARCIE OBLIGATORYJNE;

  2. Stworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe poprzez doposażenie pracowni zawodowych;

  3. Podnoszenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez uczniów / słuchaczy – dodatkowe specjalistyczne kursy i szkolenia umożliwiające uczestnikom projektu zdobycie niezbędnej na rynku pracy wiedzy praktycznej – zgodnie z § 6;

  4. Staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego realizowane u pracodawców, realizowane w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu, w wymiarze 150h – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu WSPARCIE OBLIGATORYJNE.

  5. Stworzenie klasy patronackiej na kierunku Technik Usług Fryzjerskich w Stargardzie - wsparcie dedykowane uczniom i uczennicom Technikum Fryzjerskiego w Stargardzie.

 

 1. Dla Nauczycieli/ek:

  1. studia podyplomowe Medycyna Estetyczna Twarzy: dla 1 uczestniczki/ ka projektu – nauczyciela kształcenia zawodowego na kierunku Technik Usług Kosmetycznych lub Technik Dentystyczny;

  2. szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego – obowiązkowe szkolenia branżowe, które będą realizowane w wymiarze 40h w przedsiębiorstwach związanych z nauczanym zawodem – dla 8 uczestników projektu – nauczycieli

 

 1. Wsparcie obligatoryjne jest obowiązkowe dla każdego Uczestnika Projektu – Ucznia / Słuchacza szkoły zawodowej, objętej wsparciem, co oznacza, że skorzystania ze wsparcia w postaci specjalistycznych kursów i szkoleń jest możliwe pod warunkiem wcześniejszego odbycia wsparcia obligatoryjnego lub rozpoczęcia wsparcia obligatoryjnego lub dopełnienia formalności związanych z obligatoryjnym wsparciem (podpisanie trójstronnej umowy o staż).

 

Informacja o materiałach do pobrania: 

Do pobrania