Jesteś tutaj

O Liceum

Zawód i matura. Jedyna taka szkoła w regionie!

Czas trwania nauki: 2 lata dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych lub 3 lata dla absolwentów gimnazjów

Tryb: zaoczny ( zjazdy w weekendy co 2 tygodnie)

 

INFORMACJE OGÓLNE

 • Liceum medyczno-kosmetyczne to Szkoła posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Państwowa matura i możliwość zdobycia zawodu!
 • Forma kształcenia - zaoczna dla dorosłych ( zjazdy co 2 tygodnie w weekendy)
   

SPECJALIZACJA MEDYCZNO-KOSMETYCZNA

Liceum Medica daje unikalną możliwość zdobycia wykształcenia średniego oraz możliwość uzyskania kwalifikacji z zakresu n/w zawodów:

 • technik usług kosmetycznych ( min zajęcia z zakresu wizażu i stylizacji, kosmetyki i pielęgnacji twarzy i ciała oraz stylizacji paznokci)
 • opiekun medyczny ( zajęcia z zakresu pielęgnacji i opieki nad osobą starszą, chorą i zależną)
 • ratownik ( zajęcia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego, oraz technik samoobrony)
   

Do wyboru są 3 klasy specjalizacyjne:

 • klasa kosmetyczna
 • klasa medyczna
 • klasa ratownictwa medycznego

Zajęcia specjalizacyjne odbywać się będą w szkolnych pracowniach zawodowych wyposażonych w specjalistyczny medyczny i kosmetyczny sprzęt i urządzenia. Słuchacze będą mieli również możliwość odbycia praktyk zawodowych na terenie placówek medycznych, opiekuńczych, spa, gabinetach kosmetycznych oraz gabinetach medycyny estetycznej.

Uwaga

Wybór specjalizacji jest nieobowiązkowy. Można wybrać również klasę o profilu ogólnym i realizować jedynie przedmioty ogólnokształcące, jak w tradycyjnym Liceum :)

 

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Uprawnienia szkół publicznych
 • Państwowa Matura
 • Praktyczne przygotowanie do uzyskania umiejętności zawodowych
 • Komfortowe warunki kształcenia: małe grupy, dogodne plany zajęć – zajęcia weekendowe
 • Bardzo wysoka zdawalność zewnętrznych egzaminów
 • Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę praktyków i nauczycieli akademickich
   

A ponadto:

 • Dodatkowa możliwość zdobycia umiejętności i kwalifikacji zawodowych potwierdzonych państwowym świadectwem
 • Nowoczesne pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt do kształcenia zawodowego
 • Dodatkowe bezpłatne szkolenia i certyfikaty dzięki współpracy z partnerami branży kosmetycznej i medycznej
 • Wiele możliwości atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu wybranego kierunku przy współpracy z naszym Biurem Karier
 • Dogodna forma nauki, dostosowana również do osób pracujących

   

DLACZEGO liceum MEDICA?

 • Własne pracownie zawodowe
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • Doświadczeni wykładowcy praktycy
 • Zapewniamy dodatkowe praktyki zawodowe w placówkach medycznych, opiekuńczych, kosmetycznych
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • Przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • Stypendia naukowe
 • Patronat pracodawców
 • Listy polecające dla absolwentów

Dodatkowo:

 • Bezpłatne zajęcia i warsztaty z doradcą zawodowym
 • Dodatkowe bezpłatne fakultety z przedmiotów maturalnych
 • Absolwenci Liceum otrzymują 30 zniżki na kursy organizowane przez Medicę oraz 30% zniżki na kontynuację nauki w szkole policealnej i medycznej Medica – na kierunkach płatnych.

   

Wydajemy ( bez żadnych opłat):

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW:

 1. język polski
 2. język obcy nowożytny
 3. historia
 4. wiedza o społeczeństwie
 5. podstawy przedsiębiorczości
 6. geografia
 7. biologia
 8. chemia
 9. fizyka
 10. matematyka
 11. informatyka

 

Zajęcia specjalizacyjne wg wybranej specjalizacji - bezpłatne ( dla osób chętnych)

 • specjalizacja kosmetyczna
 • specjalizacja medyczna
 • specjalizacja: ratownictwo medyczne

 

Informacje dodatkowe:

W każdym semestrze realizowane są rozszerzone programy nauczania – złożone z dodatkowych 2-4 przedmiotów