Jesteś tutaj

Rekrutacja

Fryzjerska szkoła branżowa I stopnia w Stargardzie

Warunki rekrutacji

 • Naukę w naszej szkole branżowej I stopnia może rozpocząć każdy kto posiada świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów - liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest jednak ograniczona - im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę w wybranym przez siebie zawodzie
 • Przy zapisie podpisujesz z C.M. Medicą umowę o przeprowadzenie kształcenia.

 

Wymagane dokumenty

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej
 • Podanie do szkoły branżowej I stopnia - kliknij i pobierz
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • dowód osobisty do wglądu
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia (szczegółowe informacje uzyskasz w naszym sekretariacie)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 • 09 maja - 16 czerwca 2023r. do godz. 15.00 - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami podpisanymi przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna.

 • 23 czerwca 2023 do 10 lipca 2023r. do godz. 15.00 - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty wraz z możliwością przeniesienia wniosku o przyjęciu do innej szkoły lub zmiana kolejności wybranych szkół.

 • 17 lipca 2023r. godz. 15.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

 • Od 9 maja 2023 do 19 lipca 2023r - Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

 • Od 17 lipca 2023 do 21 lipca 2023r. do godz.10.00 - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminy zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 • Do 22 lipca 2022r – Rodzic kandydata kandydat informuje w postaci papierowej lub elektronicznej o braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia z podaniem przyczyny.

 • 21 lipca 2023r. godz.15.00 - Podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 • Od 24 lipca 2023 do 28 lipca 2023 do godz. 15.00 - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami podpisanymi przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna. Termin w postępowaniu uzupełniającym.

 • 3 sierpnia 2023 godz.12.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. Termin w postępowaniu uzupełniającym.

 • Od 3 sierpnia 2023 do 9 sierpnia 2023 do godz.10.00 - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminy zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 • 9 sierpnia 2023 godz. 15.00- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Termin w postępowaniu uzupełniającym.

 

Finansowanie nauki - opłata czesnego

Czesne miesięczne: 150 zł/m-c

 

Wydajemy (bez żadnych opłat):

 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…
 • legitymacje szkolne.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełnij i wyślij poniższy formularz zgłoszeniowy i zarezerwuj sobie miejsce przed wszystkimi.

Ul. Bolesława Chrobrego 8c/21
73-110 Stargard
Tel.: 91 573 21 22
[email protected]

 

CAPTCHA
To pytanie jest, aby sprawdźić czy nie jesteś BOT'em