Jesteś tutaj

Rekrutacja

Warunki rekrutacji

 • Naukę w naszej szkole branżowej I stopnia może rozpocząć każdy kto posiada świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów - liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest jednak ograniczona - im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę w wybranym przez siebie zawodzie
 • Nauka jest bezpłatna!
 • Przy zapisie podpisujesz z C.M. Medicą umowę o przeprowadzenie kształcenia.

 

Wymagane dokumenty

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum
 • podanie/kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie i na www)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • dowód osobisty do wglądu
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia (szczegółowe informacje uzyskasz w naszym sekretariacie)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)

 

Finansowanie nauki

Nauka jest całkowicie BEZPŁATNA nasi słuchacze i uczniowie nie ponoszą nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat!

 

Ponadto oferujemy:

 • dla osób chętnych możliwość przyuczenia do zawodu (mechanik samochodowy)
 • bezpłatne indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w naszym Biurze Karier
 • praktyki zawodowe
 • bezpłatny dostęp do bazy ofert pracy i staży dostępne w naszej Agencji Zatrudnienia

 

Informacje dodatkowe

Słuchacze, którzy chcą ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków uiszczają dobrowolną składkę ubezpieczeniową

Ul. Bolesława Chrobrego 8c/21
73-110 Stargard
Tel.: 91 573 21 22
info@medica.edu.pl

 

CAPTCHA
To pytanie jest, aby sprawdźić czy nie jesteś BOT'em