Jesteś tutaj

Technik analityk

Kariera w branży medycznej ale także w wielu gałęziach przemysłu, czy ochronie środowiska! Zdobądź perspektywiczny zawód, który otworzy przed Tobą wiele możliwości! Kurs technik analityk Szczecin.

Forma: kwalifikacyjny kurs zawodowy

Liczba semestrów: 4

Tryb: zaoczny

Symbol cyfrowy zawodu: 311103

Kwalifikacje:

 • CHM.03 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
 • CHM.04 Wykonywanie badań analitycznych

Opłaty: 1500 zł/semestr (możliwość opłaty w miesięcznych ratach po 300 zł/mc)

 

 

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

Podczas nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w laboratorium i pozwalające wykonywać zadania takie jak pobieranie oraz badanie surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych. Przygotowanie sprzętu laboratoryjnego, pobieranie próbek i wykonywanie bieżących analiz laboratoryjnych, koordynacja i nadzór wykonania harmonogramu badań surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, czy też opracowywanie wyników przeprowadzonych badań i ewidencji nie będzie dla Ciebie stanowiło żadnego problemu!Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminów zawodowych, w zakresie kwalifikacji CHM.03 i CHM.04, przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Kto może uczestniczyć w KKZ?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie (Rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich).

 • podstawowe,
 • gimnazjalne,
 • zawodowe,
 • średnie,
 • wyższe.

 

Dokumenty otrzymane po ukończeniu kursu

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim

 

Dyplom zawodowy i tytuł zawodowy

Osoba, która zda egzaminy w zakresie obu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technika analityka otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie danej kwalifikacji:

CHM.03 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

CHM.04 Wykonywanie badań analitycznych

Oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom zawodowy,
 • tytuł zawodowy technik analityk,
 • prawo do wykonywania zawodu,
 • suplement w języku angielskim i polskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Dlaczego Medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • doświadczeni wykładowcy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki

Wydajemy (bez żadnych opłat):

 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Będziesz mógł pracować w

 • laboratoriach szpitalnych i prywatnych
 • stacjach krwiodawstwa
 • placówkach sanitarno-epidemiologicznych
 • laboratoriach kryminalistycznych
 • zakładach patomorfologii
 • laboratoriach analiz środowiskowych
 • przedsiębiorstwach chemicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, spożywczych i wielu innych

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Podstawy technik laboratoryjnych
 • Preparatyka chemiczna
 • Język obcy zawodowy w pracach laboratoryjnych
 • Chemia analityczna
 • Analityka techniczna
 • Język obcy zawodowy w badaniach analitycznych
 • Podstawy bioanalityki i analityki środowiskowej

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia technik laboratoryjnych
 • Pracownia kontroli laboratoryjnej i procesowej
 • Pracownia badań bioanalitycznych i środowiskowych

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych w cyklu kształcenia – 280 h

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin zawodowy z pierwszej kwalifikacji CHM.03 Przygotowanie sprzętu, odczynników

chemicznych i próbek do badań analitycznych odbywa się pod koniec II semestru.

Egzamin zawodowy z drugiej kwalifikacji CHM.04.Wykonywanie badań analitycznych odbywa się pod koniec IV semestru.

 

Kliknij aby się zapisać online!