27/06/2018

Asystentka stomatologiczna

Zawód: asystentka stomatologiczna

Czyli jak zostać prawą ręką dentysty

 

Dziś niezwykle trudno wyobrazić sobie profesjonalny gabinet dentystyczny bez wykwalifikowanej asysty. Asystent lub częściej chyba jednak asystentka dentysty to profesja doceniana zarówno przez lekarzy, jak i przez pacjentów. Dlaczego? O tym przeczytacie w dalszej części artykułu!

Nie da się ukryć, że zawód asystentki dentystycznej od początków swojego istnienia przeszedł prawdziwą rewolucję. Od 1885 roku, kiedy to doktor Edmund Kells, pionierski dentysta z Nowego Orleanu, poprosił o pomoc w zabiegach swoją żonę Malwinę Cuerię… zmieniło się wszystko ;) Wtedy rola asystentki stomatologa ograniczała się do podawania instrumentów w trakcie zabiegów klinicznych. Obecnie asystentki to nie tylko „pomocnice lekarza”. Te najlepsze są menedżerkami swoich gabinetów, a ich odpowiedzialność może wybiegać daleko poza utrzymywanie porządku i higieny miejsca pracy.

 

Wszystkie role

asystentki stomatologicznej…

 

Jeśli przeszło Wam właśnie przez myśl, że ta praca jest stworzona dla Was, czytajcie dalej! Tu dowiecie się, co będzie należało do Waszych obowiązków i co może do nich należeć. Zdradzimy, jakich kwalifikacji oczekują Wasi przyszli pracodawcy, a także – jakie predyspozycje i cechy osobowościowe powinni mieć kandydaci na asystentów stomatologicznych. Szukając swojego miejsca w branży, sprawdźcie też inne kierunki stomatologiczne, które umożliwią Wam dobrą pracę. My tymczasem wracamy do tematu.

 

Rola I

Zarządzanie gabinetem

A zatem, jak już wspomnieliśmy, podstawową rolą asystentki stomatologicznej jest przygotowanie miejsca oraz stanowiska pracy lekarza wykonującego zabiegi. Nie sposób sobie przecież wyobrazić wizyty w gabinecie, w którym nie zadbano o czystość i odpowiednią dezynfekcję narzędzi. Nikt z nas nie chciałby leczyć się w miejscu niewyposażonym w sprzęty i wyroby medyczne, które dentysta dla wygody i płynności pracy zawsze powinien mieć pod ręką… Na szczęście to właśnie asystentka kontroluje na bieżąco zapotrzebowanie na leki i artykuły medyczne, np. wypełnienia. Uzupełnia braki, zamawia materiały i dba o to, by ich jakość (cechy fizyczne, data ważności itd.) nie budziła wątpliwości.

 

Oczekiwane kwalifikacje: rozróżnianie grup leków; znajomość zasad przygotowywania i przechowywania materiałów stomatologicznych (m.in. wypełnień i wycisków); umiejętność użytkowania urządzeń, aparatów oraz instrumentów stomatologicznych, znajomość zasad ich przechowywania oraz konserwacji; znajomość zasad aseptyki i antyseptyki do przeprowadzania procesów sterylizacyjnych; rozliczanie zużytych środków; umiejętność organizacji pracy zgodnie z zasadami ergonomii; znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

 

Cechy i predyspozycje: staranność i sumienność; umiejętność skupienia na wykonywanych czynnościach; dbałość o porządek miejsca pracy.

 

Rola 2

Asysta przy zabiegach

Drugą odpowiedzialną funkcją, jaką przyjdzie Wam pełnić w roli asystentki stomatologicznej, jest współuczestniczenie w zabiegach medycznych oraz dbanie o ich sprawny przebieg. Pomoc udzielana lekarzowi polega w tym wypadku na: przygotowaniu pacjenta do leczenia i wykonywaniu czynności diagnostycznych. Gro czynności skupionych jest też wokół podawania narzędzi i sporządzania preparatów leczniczych oraz wypełnień, co powinno odbywać się w odpowiednim momencie wizyty. W trakcie zabiegu prowadzona jest też jego dokumentacja – asystująca lekarzowi osoba zapisuje w karcie pacjenta najważniejsze informacje (np. o lokalizacji leczonego zęba, rodzaju zabiegu i wypełnienia, głębokości kanałów itp.).

 

Wymagane kwalifikacje: znajomość terminologii medycznej, znajomość procedur obowiązujących dla różnego rodzaju zabiegów; umiejętność prowadzenia dokumentacji elektronicznej zabiegu, obsługa sprzętu diagnostycznego.

 

Cechy i predyspozycje: umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność zachowania spokoju w nieprzewidzianych sytuacjach mogących wystąpić podczas wykonywania zabiegu.

 

Rola 3

Rejestracja medyczna

Asystentka stomatologiczna w mniejszych gabinetach odpowiedzialna jest również za czynności służące usprawnieniu organizacji pracy – rejestrację pacjentów i ustalanie terminów wizyt. Trudno sobie bowiem wyobrazić lekarza przeprowadzającego zabiegi i jednocześnie odbierającego telefony, prowadzącego listę zabiegów, nadzorującego grafik i wykonującego inne działania administracyjne. Biorąc pod uwagę fakt, że rola ta jest tylko jedną z kilku przypisywanych asystentce stomatologicznej, profesja wymaga nade wszystko umiejętności planowania i optymalnego rozkładu dnia pracy.

 

Wymagane kwalifikacje: prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, archiwizacja informacji o pacjentach, znajomość prawa w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Cechy i predyspozycje: zdolności organizacyjne, dobre zarządzanie czasem, komunikatywność, odpowiedzialność.

 

Rola 4

Psychologiczne wsparcie pacjenta

Otóż to! Asystentka stomatologiczna to nie tylko zawód wymagający skupienia i dobrej organizacji pracy. To przede wszystkim praca z ludźmi, która poza umówieniem pacjenta na wizytę, przygotowaniem go do zabiegu i przekazaniem zaleceń pozabiegowych często wymaga również zapewnienia mu komfortu psychicznego. Nie ma co ukrywać, wizyta u dentysty nie należy do najbardziej przyjemnych, a wielu pacjentów wiąże z nią przykre wspomnienia. Zadaniem asystentki stomatologicznej jest zatem nawiązanie dobrego kontaktu z pacjentem, co pozwoli mu się zrelaksować i zmniejszyć stres.

 

Wymagane kwalifikacje: wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii w komunikowaniu się z pacjentami.

 

Cechy i predyspozycje: życzliwość, wyrozumiałość, empatia, cierpliwość, wysoka kultura osobista, odporność psychiczna, pewność siebie, łatwość nawiązywania kontaktów, optymizm.

 

Wszystkim osobom optymistycznie nastawionym do opisanego przez nas zawodu polecamy kierunek: asystentka stomatologiczna w szkole policealnej Collegium Medycznego Medica. Szczegóły kierunku możecie poznać na stronie szkoły.