Jesteś tutaj

Asystentka stomatologiczna

Wybierz jeden z najbardziej prestiżowych i perspektywicznych zawodów na rynku pracy - asystentka stomatologiczna z elementami implantologii.

Informacje

Liczba semestrów: 
2
Tryby: 
dzienny
wieczorowy
weekendowy
Czesne: 
Już od 0 zł!

Symbol cyfrowy zawodu: 325101

Kwalifikacje: MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

 • Medyczna Szkoła Policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia
 • nauka trwa 1rok, tj. 2 semestry
 • słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom zawodowy z EUROPASS
 • uzyskany tytuł państwowy (zawód): Asystentka stomatologiczna, symbol: 325101
 • kwalifikacje: MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Dlaczego medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • doświadczeni wykładowcy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki
 • patronat pracodawców 
 • listy polecające dla absolwentów

Wydajemy ( bez żadnych opłat):

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się m.in.:

 • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty
 • przygotowywać pacjentów do zabiegów stomatologicznych
 • współpracować z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych
 • rozróżniać grupy leków i materiały stomatologiczne stosowane w lecznictwie stomatologicznym
 • obsługiwać sprzęt diagnostyczny m.in. lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampę doustną oraz leczniczy m.in. narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne
 • wyjaławiać, odkażać oraz konserwować narzędzia i urządzenia stomatologiczne
 • prowadzić dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych
 • obsługiwać programy komputerowe umożliwiających elektroniczne prowadzenie dokumentacji medycznej oraz rejestracji wizyt pacjentów

Będziesz mógł/mogła pracować w:

 • gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • poradniach i klinikach dentystycznych

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Materiałoznawstwo w stomatologii
 • Ergonomia w stomatologii
 • Dokumentacja gabinetu dentystycznego
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Komunikacja interpersonalna
 • Technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Język migowy ukierunkowany zawodowo

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym
 • Techniki pracy w gabinecie dentystycznym

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych (140 h)

semestr I – 2 tyg. (70h)
semestr II – 2 tyg. (70h)

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin zawodowy MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy odbywa się pod koniec II semestru.

 

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!