Jesteś tutaj

Asystentka stomatologiczna

Wybierz jeden z najbardziej prestiżowych i perspektywicznych zawodów na rynku pracy - asystentka stomatologiczna z elementami implantologii. Szczecińskie studium stomatologiczne Medica z własną nowoczesną bazą szkoleniową gabinetów dentystycznych zaprasza!

Informacje

Liczba semestrów: 
2
Tryby: 
dzienny
wieczorowy
weekendowy
Czesne: 
Już od 0 zł!

Symbol cyfrowy zawodu: 325101

Kwalifikacje: MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

 • Medyczna Szkoła Policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia oraz pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Nauka trwa 1rok, tj. 2 semestry
 • Słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom zawodowy z EUROPASS
 • Uzyskany tytuł państwowy (zawód): Asystentka stomatologiczna, symbol: 325101
 • Kwalifikacje: MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Dlaczego medica?

 • Bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • Własne profesjonalne pracownie zawodowe i szkolne gabinety stomatologiczne
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym stomatologiczne fantomy edukacyjne
 • Doświadczeni wykładowcy praktycy oraz państwowi egzaminatorzy
 • Zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk dla naszych słuchaczy i absolwentów
 • Przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • Zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki
 • Patronat pracodawców 
 • Listy polecające dla absolwentów

 

GRATIS szkolenia/ certyfikaty!

 • Certyfikat z pierwszej pomocy
 • Certyfikaty produktowe od partnerów kierunku (min.; Colgate, Oral B, Listerine)
 • Certyfikat z zakresu podstaw implantologii w pracy asystentki stomatologicznej

Wydajemy ( bez żadnych opłat)

 • Legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • Zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się m.in.:

 • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty,
 • przygotowywać pacjentów do zabiegów stomatologicznych,
 • współpracować z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych,
 • rozróżniać grupy leków i materiały stomatologiczne stosowane w lecznictwie stomatologicznym,
 • obsługiwać sprzęt diagnostyczny m.in. lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampę doustną oraz leczniczy m.in. narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne,
 • obsługiwać sprzęt do sterylizacji medycznej,
 • wyjaławiać, odkażać oraz konserwować narzędzia i urządzenia stomatologiczne,
 • prowadzić dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych,
 • obsługiwać programy komputerowe umożliwiających elektroniczne prowadzenie dokumentacji medycznej oraz rejestracji wizyt pacjentów,
 • zasad komunikacji interpersonalnej.

A ponadto: 

 • zdobedziesz wiedzę z zakresu podstaw implantologii w pracy asystentki stomatologicznej,
 • nauczysz się zasad pracy metodą „na cztery ręce” i „na sześć rąk”,
 • nauczysz posługiwać się językiem migowym i obcym zawodowym,
 • posiądziesz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.

Będziesz mógł/mogła pracować w:

 • gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych,
 • poradniach i klinikach dentystycznych.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Materiałoznawstwo w stomatologii
 • Ergonomia w stomatologii
 • Dokumentacja gabinetu dentystycznego
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Komunikacja interpersonalna
 • Technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Język migowy ukierunkowany zawodowo

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym
 • Techniki pracy w gabinecie dentystycznym

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych: 140 h

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin zawodowy MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy odbywa się pod koniec II semestru.

 

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!