Jesteś tutaj

Technik dentystyczny

Nowość: program z innowacyjną technologią CAD/CAM! Jako Technik dentystyczny będziesz mógł wykonywać wszelkie konstrukcje protetyki dentystycznej. Zdobędziesz państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu i będziesz pracował w ścisłej współpracy z lekarzem stomatologiem wykonując laboratoryjne prace z dziedziny stomatologii.

Informacje

Liczba semestrów: 
5
Tryby: 
dzienny
wieczorowy
weekendowy
Czesne: 
Już od 199 zł!

Symbol cyfrowy zawodu: 321402

Kwalifikacje: MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

 • Medyczna Szkoła Policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia
 • nauka trwa 2,5 roku, tj. 5 semestrów
 • słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • uzyskany tytuł państwowy (zawód): Technik dentystyczny, symbol: 321402
 • kwalifikacje: MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

Dlaczego medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe.
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 • doświadczeni wykładowcy praktycy.
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych.
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki –kształcimy z sercem!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki
 • patronat pracodawców 
 • listy polecające dla absolwentów

Wydajemy (bez żadnych opłat):

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się m.in.

 • projektować konstrukcje protetyczne, analizować i oceniać wykonywane projekty
 • sporządzać gipsowe modele diagnostyczne i robocze szczęki i żuchwy, na bazie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę
 • wykonywać wzorniki zgryzowe
 • wykonywać korony zębowe, protezy, aparaty ortodontyczne oraz szyny, obturatory i epitezy stosowane do rehabilitacji narządu żucia
 • wykonywać naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych
 • umocowywać modele robocze w artykulatorach lub zgryzadłach
 • użytkować urządzenia i aparaturę specjalistyczną

A ponadto nauczysz się:

 • opisywać profilaktyczne, lecznicze i rehabilitacyjne działanie protez
 • określać typy uzębienia i odmiany zębów stałych i mlecznych
 • korzystać z wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narządu żucia
 • współpracować z zespołem dentystycznym
 • prowadzić dokumentację wykonywanych prac protetycznych wraz z rozliczeniem zużytego materiału i kosztów wykonawstwa obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Zyskasz dodatkowe korzyści:

 • odbędziesz ciekawe praktyki w pracowni protetycznej
 • nie poniesiesz dodatkowych opłat za wpisowe, świadectwo, legitymację, egzaminy, materiały do zajęć
 • proponujemy zniżki dla rodziny i znajomych na naukę w MEDICE
 • proponujemy zniżki na drugim kierunku
 • uczymy we własnych salach
 • zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
 • zapewniamy bezpłatny dostęp do Internetu
 • masz możliwość skorzystania z usług Biura Karier MEDICA, które pomoże Ci w znalezieniu praktyk, staży oraz pracy

Będziesz mógł/mogła pracować w:

 • pracowniach protetycznych
 • pracowniach ortodontycznych
 • laboratorium dentystycznym
 • prowadzić własną firmę - pracownię protetyczną

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Anatomia
 • Modelarstwo dentystyczne
 • Materiały i technologie stosowane w technice dentystycznej
 • Technika dentystyczna
 • Ortodoncja
 • Podstawy psychologii, socjologii i etyki zawodowej
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Pierwsza pomoc
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Modelowanie i rysunek w technice dentystycznej
 • Pracownia techniki dentystycznej
 • Pracownia ortodoncji
 • Podstawy projektowania cyfrowego

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych (210 h)

semestr II – 2 tyg. (70h)

semestr III – 2 tyg. (70h)

semestr IV – 2 tyg. (70h)

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin zawodowy MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy odbywa się pod koniec V semestru.

 

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!