Jesteś tutaj

Technik dentystyczny

Technik dentystyczny z innowacyjną technologią CAD/CAM! Cyfrowe projektowanie, druk 3D, skanowanie. Najnowocześniejsza edukacja! Jako Technik dentystyczny będziesz mógł wykonywać wszelkie konstrukcje protetyki dentystycznej i będziesz pracować w ścisłej współpracy z lekarzem stomatologiem wykonując nowoczesne prace protetyczne.

Liczba semestrów: 
5
Tryby: 
dzienny
weekendowy
Czesne: 
199 zł/m-c - tryb dz.| 350 zł/mc - tryb w. | PROMOCJA odzież profesjonalisty GRATIS!

Symbol cyfrowy zawodu: 321402

Kwalifikacje: MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

 • Medyczna Szkoła Policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia
 • Nauka trwa 2,5 roku, tj. 5 semestrów
 • Słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • Uzyskany tytuł państwowy (zawód): Technik dentystyczny, symbol: 321402
 • Kwalifikacje: MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

Dlaczego medica?

 • Bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • Kształcimy umiejętności praktyczne u nas jakość ma znaczenie!
 • Własne profesjonalne pracownie zawodowe i laboratoria protetyczne
 • Innowacyjna pracownia cyfrowych, komputerowych technologii - Cad/Cam, druk 3D, skanowanie
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne i bogatowyposażone pracownie kształcenia praktycznego
 • Doświadczeni wykładowcy praktycy, specjaliści branży
 • Ciekawe praktyki zawodowe w placówkach medycznych
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk dla naszych słuchaczy i absolwentów
 • Przyjazna atmosfera nauki –kształcimy z sercem i pasją!
 • Zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki
 • Patronat pracodawców 
 • Listy polecające dla najlepszych absolwentów

 

Tylko w Medice! GRATIS Certyfikat - projektowanie CAD/CAM 

 

Wydajemy (bez żadnych opłat)

 • Legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • Zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się m.in.:

 • projektować konstrukcje protetyczne, analizować i oceniać wykonywane projekty,
 • sporządzać gipsowe modele diagnostyczne i robocze szczęki i żuchwy, na bazie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę,
 • wykonywać wzorniki zgryzowe,
 • wykonywać korony zębowe, protezy, aparaty ortodontyczne oraz szyny, obturatory i epitezy stosowane do rehabilitacji narządu żucia,
 • wykonywać naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych,
 • umocowywać modele robocze w artykulatorach lub zgryzadłach,
 • użytkować urządzenia i aparaturę specjalistyczną.

A ponadto nauczysz się:

 • opisywać profilaktyczne, lecznicze i rehabilitacyjne działanie protez,
 • określać typy uzębienia i odmiany zębów stałych i mlecznych,
 • korzystać z wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narządu żucia,
 • współpracować z zespołem dentystycznym,
 • prowadzić dokumentację wykonywanych prac protetycznych wraz z rozliczeniem zużytego materiału i kosztów wykonawstwa obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej,
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • posiądziesz wiedze z zakresu udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.

Kierunek z nauką nowoczesnych technologii

 • W Medice nauczymy Cię korzystać z nowoczesnych technik cyfrowego projektowania CAD/CAM ,druku cyfrowego 3D, skanowania wewnątrzustnego
 • Posiadamy własny innowacyjny sprzęt do nauki cyfrowych technologii z komputerową pracownią i specjalistycznym oprogramowaniem do projektowania

Zyskasz dodatkowe korzyści:

 • odbędziesz ciekawe praktyki zawodowe,
 • zapewniamy bezpłatny dostęp do Internetu,
 • zniżki za kontynuację nauki na kolejnym kierunku, kursach i szkoleniach.

Będziesz mógł/mogła pracować w:

 • pracowniach protetycznych,
 • pracowniach ortodontycznych,
 • laboratorium dentystycznym,
 • prowadzić własną firmę - pracownię protetyczną.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Anatomia
 • Modelarstwo dentystyczne
 • Materiały i technologie stosowane w technice dentystycznej
 • Technika dentystyczna
 • Ortodoncja
 • Podstawy psychologii, socjologii i etyki zawodowej
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Pierwsza pomoc
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Modelowanie i rysunek w technice dentystycznej
 • Pracownia techniki dentystycznej
 • Pracownia ortodoncji
 • Podstawy projektowania cyfrowego

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych: 210 h

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin zawodowy MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy odbywa się pod koniec V semestru.

 

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

Technik dentystyczny Szczecin. Szkoła policealna techników dentystycznych. Poszukiwany zawód medyczny. 

Kliknij aby się zapisać online!