Jesteś tutaj

Technik elektroradiolog

Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. W swojej pracy korzysta z wiedzy dotyczącej metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki.

Informacje

Liczba semestrów: 
5
Tryby: 
dzienny
wieczorowy
weekendowy
Czesne: 
Już od 199 zł!

Symbol cyfrowy zawodu: 321103

Kwalifikacje: MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

 • Medyczna Szkoła Policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia
 • Nauka trwa 2,5 roku, tj. 5 semestrów
 • Słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • Uzyskany tytuł państwowy (zawód): Technik elektroradiolog, symbol: 321103
 • Kwalifikacje: MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

Dlaczego medica?

 • Bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • Własne pracownie zawodowe
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • Doświadczeni wykładowcy praktycy oraz państwowi egzaminatorzy
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • Przyjazna atmosfera nauki –kształcimy z sercem i z pasją!
 • Zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki
 • Patronat pracodawców 
 • Listy polecające dla absolwentów

 

Tylko w Medice! Certyfikat z pierwszej pomocy - GRATIS!

 

Wydajemy (bez żadnych opłat):

 • Legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • Zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się m.in.:

 • przygotować stanowisko pracy oraz sprzęt i aparaturę medyczną do planowanych badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych,
 • przygotować pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii,
 • wykonywać pracę związane z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii,
 • wykonywać, samodzielnie lub w zespole, badania diagnostyczne i zabiegi terapeutyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków, i badań w diagnostyce elektromedycznej (m.in. RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, angiografia, diagnostyka izotopowa, EKG, EEG, audiometria, spirometria),
 • analizować wykonane badania diagnostyczne, zabiegi w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza,
 • prowadzić dokumentację badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych,
 • wdrażać i koordynować system zarządzania jakością.

Będziesz mógł/mogła pracować w:

 • zakładach medycyny nuklearnej, teleradiologii, brachyterapii,
 • pracownie angiografii/ radiologii interwencyjnej,
 • pracownie: elektrokardiografii, prób wysiłkowych, badań holterowskich, echokardiografii, spirometrii, densytometrii, audiometrii,
 • pracownie hemodynamiki/ kardioangiografii, pracownie elektrofizjologii/ elektroterapii serca i kontroli rozruszników,
 • pracownie diagnostyki radiologicznej np. rentgenowskich, termografii komputerowej, mammografii, densytometrii kośćca, badań naczyniowych,
 • sale operacyjne kardiochirurgii, ortopedii, szpitalne oddziały ratunkowe, oddziały intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji, zakłady radioterapii,
 • pracownie rentgenowskie (RTG), pracownie tomografii komputerowej (TK), pracownie rezonansu magnetycznego (MR),
 • pracownie elektrokardiografii, rezonansu magnetycznego, audiologii, elektroencefalografii, ultrasonografii, diagnostyki oddechowej.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz podstawy prawne zawodu
 • Zarys zdrowia publicznego
 • Anatomia i fizjologia człowieka
 • Zarys patofizjologii
 • Fizyczne podstawy elektroradiologii
 • Diagnostyka obrazowa
 • Diagnostyka elektromedyczna
 • Radioterapia
 • Ochrona radiologiczna
 • Aparatura elektromedyczna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Język obcy zawodowy
 • Język migowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia anatomii radiologicznej
 • Pracownia diagnostyki obrazowej
 • Pracownia diagnostyki elektromedycznej
 • Pracownia radioterapii
 • Pracownia pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Pracownia technologii informatycznych w elektroradiologii

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych: 210 h

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin zawodowy MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii odbywa się pod koniec V semestru.

 

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!