Jesteś tutaj

Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna może prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą i współpracować z kilkoma gabinetami lub prowadzić edukację zdrowotną w szkołach i przedszkolach. Zajmuje się ona stomatologią estetyczną,wykonuje instruktaże higieny jamy ustnej oraz zabiegi profilaktyczne*

Liczba semestrów: 
4
Tryby: 
dzienny
wieczorowy
weekendowy

Wiadomości ogólne

 • Medyczna Szkoła Policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia
 • nauka trwa 2 lata, tj.4 semestry
 • słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • uzyskany tytuł państwowy (zawód): Higienistka stomatologiczna, symbol: 532102
 • kwalifikacje: Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia pracy (obowiązują od września 2012 do zakończenia cyklu kształcenia)
  MS.13 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia (obowiązują od września 2017)

Dlaczego medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe.
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 • doświadczeni wykładowcy praktycy.
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych.
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z sercem i z pasją!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • stypendia naukowe
 • patronat pracodawców 
 • listy polecające dla absolwentów

Wydajemy (bez żadnych opłat):

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się między innymi:

 • samodzielnie wykonywać zabiegi profilaktyczno-lecznicze typu scaling, piaskowanie, irygacja, lakowanie czy lakierowanie na zlecenie lub pod nadzorem lekarza dentysty
 • wykonywać badania diagnostyczne zalecone przez lekarza dentystę
 • dokonywać bieżących przeglądów uzębienia
 • doradzać pacjentom w zakresie higieny jamy ustnej, rodzajów fluoryzacji i profilaktyki próchnicy
 • charakteryzować stany chorobowe narządu żucia
 • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty
 • obsługiwać urządzenia, aparaty i instrumenty dentystyczne

A ponadto nauczysz się:

 • prowadzić stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia
 • prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej

Będziesz mógł pracować w:

 • w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • poradniach i klinikach dentystycznych
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólnokształcące

 • wychowanie fizyczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • stany zagrożenia życia i zdrowia
 • język migowy
 • język obcy w stomatologii
 • komunikacja personalna i społeczna
 • propedeutyka stomatologiczna
 • anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • zasady i techniki w pracy w gabinecie stomatologicznym
 • działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych

semestr II – 2 tyg. ( 80h)
semestr IV – 2 tyg. (80h)

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec II klasy


* M.in. lakowanie , lakierowanie zębów, usuwanie kamienia nazębnego, piaskowania zębów i wiele innych.

 

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!