Jesteś tutaj

Higienistka stomatologiczna

Higienistka może prowadzić własną działalność gospodarczą i współpracować z kilkoma gabinetami lub prowadzić edukację zdrowotną. Zajmuje się stomatologią estetyczną, wykonuje instruktaże higieny, zabiegi profilaktyczne. Zapraszamy do szczecińskiej szkoły higienistek, placówki z własną bazą nowoczesnych gabinetów stomatologicznych!

Liczba semestrów: 
4
Tryby: 
dzienny
weekendowy
Czesne: 
90 zł/m-c | PROMOCJA odzież profesjonalisty GRATIS!!

Symbol cyfrowy zawodu: 325102

Kwalifikacje: MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

 • Medyczna Szkoła Policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia i pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Nauka trwa 2 lata, tj.4 semestry
 • Słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • Uzyskany tytuł państwowy (zawód): Higienistka stomatologiczna, symbol: 325102
 • Kwalifikacje: MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Dlaczego medica?

 • Bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • Własne pracownie zawodowe, profesjonalne gabinety stomatologiczne ze strefami sterylizacji medycznej
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne, symulatory i fantomy oraz bogato wyposażone w najnowszy sprzęt dentystyczny szkolne gabinety stomatologiczne
 • Doświadczeni wykładowcy praktycy i specjaliści branży
 • Zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk dla naszych słuchaczy i absolwentów
 • Przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z sercem i z pasją!
 • Zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki
 • Patronat pracodawców 
 • Listy polecające dla najlepszych absolwentów

 

TYlko w Medice! Certyfikaty - GRATIS!

 • Certyfikaty produktowe partnerów kierunku (ORAL B, Colgate, Listerine) - GRATIS!
 • Certyfikaty szkoleń branżowych - GRATIS!
 • Certyfikat z pierwszej pomocy - GRATIS!

 

Wydajemy (bez żadnych opłat)

 • Legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • Zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się między innymi:

 • samodzielnie wykonywać zabiegi profilaktyczno-lecznicze typu scaling, piaskowanie, irygacja, lakowanie czy lakierowanie na zlecenie lub pod nadzorem lekarza dentysty,
 • przeprowadzać zabiegi estetyczne z zakresu wybielania zębów,
 • czynnej asysty podczas zabiegów w różnych dziedzinach stomatologii, m.in. ortodoncji, chirurgii, implantologii,
 • wykonywać badania diagnostyczne zalecone przez lekarza dentystę,
 • zasad pracy na cztery i sześć rąk,
 • sporządzać wyciski i modele orientacyjne uzębienia dla celów diagnostycznych,
 • stosować zasady współpracy z pracownią techniki dentystycznej,
 • organizować ciągłość leczenia pacjentów w trakcie użytkowania aparatów ortodontycznych,
 • dokonywać bieżących przeglądów uzębienia i charakteryzować stany chorobowe narządu żucia,
 • doradzać pacjentom w zakresie higieny jamy ustnej, rodzajów fluoryzacji i profilaktyki próchnicy,
 • przekazywać pacjentom zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe,
 • obsługiwać urządzenia, aparaty i instrumenty dentystyczne,
 • charakteryzowania i rozróżniania leków i materiałów w stomatologii,
 • fizykoterapii w stomatologii.

A ponadto nauczysz się:

 • prowadzić stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia,
 • prowadzić i sporzadzać dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej,
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia,
 • języka migowego i języka obcego zawodowego,
 • podstaw komunikacji interpersonalnej.

Będziesz mógł pracować w:

 • w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych,
 • poradniach i klinikach dentystycznych,
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Język migowy zawodowy
 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy działalności zawodowej higienistki dentystycznej
 • Materiały i leki w stomatologii
 • Edukacja i promocja zdrowia jamy ustnej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia działalności zawodowej higienistki dentystycznej
 • Pracownia organizacji gabinetu i stanowisk pracy lekarza i higienistki
 • Pracownia farmakoterapii stomatologicznej
 • Pracownia i technik wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych w stomatologii

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych: 210 h

 • 70 godzin w gabinetach dentystycznych
 • 70 godzin w gabinetach specjalistycznych (chirurgicznych, protetycznych, ortodontycznych, periodontologicznych, pedodontycznych, fizykoterapeutycznych)
 • 70 godzin w szkole, przedszkolu, szpitalu, domu dziecka lub domu pomocy społecznej

 

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin zawodowy MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia odbywa się pod koniec IV semestru.

 

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy do bezpłatnej szkoły policealnej w Szczecinie na darmowy kierunek higienistka stomatologiczna w Szczecinie.

 

Kliknij aby się zapisać online!