Jesteś tutaj

Rekrutacja

Naukę w naszych szkołach policealnych i medycznych może rozpocząć każdy kto posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej. Matura nie jest wymagana. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki rekrutacji

 • Matura nie jest wymagana!
 • Bez wpisowego!
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów – liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na każdym kierunku jest jednak ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę na wybranym przez siebie kierunku.
 • Nauka jest odpłatna (z wyjątkiem kierunków określonych jako bezpłatne) i składa się z czesnego płaconego w 1, 2 lub 10 ratach – w zależności od wybranej opcji regulowania płatności.
 • Przy zapisie podpisujesz z C.M. Medicą umowę o przeprowadzenie kształcenia.

Wymagane dokumenty

 • Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • Podanie/kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • Dowód osobisty do wglądu
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia (skierowanie na badania wydawane jest w sekretariacie szkoły)

Finansowanie nauki

Szkoły C.M. MEDICA o szkoły niepaństwowe, finansowane z opłat uiszczanych przez słuchaczy w formie czesnego płatnego w 1, 2 lub 10 ratach – w zależności od wybranej opcji płatności. Ucząc się w naszych szkołach możesz skorzystać z systemu zniżek i promocji umożliwiającego znaczne obniżenie koszów kształcenia. Szkoły C.M. MEDICA oferują również kierunki bezpłatne. Nauka na wybranych kierunkach odbywa się zupełnie za darmo! O szczegóły zapytaj w naszym sekretariacie lub pod numerem bezpłatnej infolini tel:800800188

 

Brak dodatkowych opłat!

Nasi słuchacze nie ponoszą dodatkowych opłat m.in. za

 • Wpisowe - 0 zł!
 • Wydanie dokumentów m.in. świadectwa, legitymacji, zaświadczenia do ZUS, dyplomu ukończenia szkoły, suplementu EUROPASS
 • Materiały dydaktyczne

Co nas wyróżnia?

 • Kształcimy umiejętności praktyczne - u nas jakość ma znaczenie!
 • Posiadamy własne centrum kształcenia zawodowego i jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym
 • Darmowa nauka na wybranych kierunkach kształcenia!
 • Zapewniamy praktyki zawodowe
 • Dostęp do ofert pracy i staży zawodowych od naszych partnerów
 • Listy polecające dla najlepszych absolwentów
 • Certyfikaty ze szkoleń Gratis!

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij i wyślij poniższy formularz zgłoszeniowy i zarezerwuj sobie miejsce przed wszystkimi.

ul. Dworcowa 20a
70-950 Szczecin
Tel. 517 715 411
Tel. 91 433 31 74
[email protected]

 

CAPTCHA
To pytanie jest, aby sprawdźić czy nie jesteś BOT'em