Jesteś tutaj

Technik sterylizacji medycznej

Innowacyjny kierunek stworzony na potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej! W związku z nieustannym rozwojem wielu dyscyplin medycznych jak mikrobiologii, diagnostyki, chirurgii* powstała pilna potrzeba kształcenia zawodowego pracowników medycznych zatrudnionych w obszarze sterylizacji medycznej.

Liczba semestrów: 
2
Tryby: 
dzienny
wieczorowy
zaoczny (zjazdy co 2 tygodnie)

Wiadomości ogólne

 • Medyczna Szkoła Policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia
 • nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry
 • słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • uzyskany medyczny tytuł państwowy (zawód): Technik sterylizacji medycznej, symbol 321104
 • kwalifikacje: Z.20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej (obowiązują od września 2012 do zakończenia cyklu kształcenia)
  MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej (obowiązują od września 2017)

Dlaczego medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • doświadczeni wykładowcy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki –kształcimy z sercem!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki.
 • patronat pracodawców 
 • listy polecające dla absolwentów

Wydajemy ( bez żadnych opłat):

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się m.in.

 • posiądziesz wiedzę z zakresu rodzajów sterylizacji medycznej co umożliwi kwalifikowanie do różnych procesów oczyszczania, dezynfekcji i sterylizacji
 • poznasz środki chemiczne używane w technologiach dekontaminacji
 • zdobędziesz umiejętności zastosowania przedmiotów stanowiących wyposażenie w technikach dekontaminacji
 • obsługi urządzeń myjąco-dezynfekcyjnych
 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów dezynfekcji i sterylizacji
 • samodzielnego przeprowadzenia procesu sterylizacji w urządzeniach stanowiących aktualne wyposażenie zakładów opieki zdrowotnej

A ponadto nauczysz się:

 • stosować różnego rodzaju testy kontrolne odnośnie orzekania o sterylności i zwalnianiu wyrobów medycznych do użycia
 • rodzajów zagrożeń zawodowych i ich zapobieganiu
 • kalkulacji kosztów dekontaminacji
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji

Technik sterylizacji medycznej przygotowany jest do samodzielnego wykonywania procesów związanych z dezynfekcją i sterylizacją, obejmujących także czynności wytwórcze procesu sterylnego.

Dodatkowe korzyści:

 • odbędziesz ciekawe praktyki w centralnej sterylizatornii

Będziesz mógł pracować w

 • wszystkich podmiotach świadczących usługi sterylizacyjne, w tym w:
 • centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • pracowniach endoskopowych
 • gabinetach stomatologicznych
 • podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym
 • pracowniach mikrobiologii
 • gabinetach kosmetycznych
 • prowadzić własną działalność gospodarczą

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • działalność gospodarcza na rynku usług medycznych
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • język migowy
 • język obcy zawodowy
 • technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
 • technologia sterylizacji z elementami informatyki

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • wykonywanie dekontamintacji medycznej
 • udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej
 • zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych

semestr I – 2 tyg. ( 80h)
semestr II – 2 tyg. (80h)

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin z kwalifikacji odbywa się pod koniec II semestru

 

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!

* W której stosuje się tzw. narzędzia o małej inwazyjności tj. lasery, urządzenia elektroniczne, optyczne, tworzywa sztuczne, implanty itd.