Jesteś tutaj

Opiekun medyczny

Deficytowy zawód medyczny w europejskiej służbie zdrowia – wykorzystaj ten fakt i zdobądź go jako pierwszy! Zapraszamy do bezpłatnej policealnej szkoły opiekunów medycznych w Szczecinie. Nauka w nowej 1,5 rocznej formule z rozszerzonymi kompetencjami zawodowymi.

Liczba semestrów: 
3
Tryby: 
wieczorowy
weekendowy
Czesne: 
0 zł

Symbol cyfrowy zawodu: 532102

Kwalifikacje: MED.14. Świadczenie usług medyczno - pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

 • Medyczna szkoła policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej, pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia oraz Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry
 • Słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • Uzyskany tytuł państwowy (zawód): Opiekun medyczny, symbol: 532102
 • Kwalifikacje: MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Dlaczego medica?

 • Bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • Własne profesjonalne pracownie zawodowe
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym specjalistyczne fantomy symulacyjne do opieki nad pacjentem
 • Doświadczeni wykładowcy praktycy oraz państwowi egzaminatorzy
 • Zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro karier – oferty pracy, staży i praktyk dla naszych słuchaczy i absolwentów
 • Przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z sercem i pasją!
 • Zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki
 • Patronat pracodawców 
 • Listy polecające dla najlepszych absolwentów

 

GRATIS certyfikaty!

 • Certyfikat z pierwszej pomocy
 • Certyfikat z technik podawania insuliny

 

Wydajemy (bez żadnych opłat):

 • Legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • Zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się m.in.:

 • rozpoznawać problemy funkcjonalne oraz potrzeby biologiczne i psychospołeczne osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • świadczyć usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze osobie chorej i niesamodzielnej,
 • asystować lekarzowi lub pielegniarce przy badaniach diagnostycznych,
 • współpracować z zespołem terapeutycznych i opiekuńczym.

A ponadto zdobędziesz wiedzę/umiejętności z zakresu:

 • ogólnej budowy organizmu człowieka (anatomia i fizjologia człowieka, budowa tkanek, narządów i układów organizmu, czynności i funkcje komórek, tkanek, rozwój psychofizyczny człowieka),
 • udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki,
 • zasad postępowania w przypadku podejrzenia występowania przemocy,
 • języka migowego,
 • stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych,
 • rodzajów dokumentacji medycznej pacjenta w tym jej wypełniania i ochrony,
 • opisywania poszczególne grupy leków, substancji czynnych zawartych w lekach, zastosowania leków oraz postacie i drogi ich podania
 • wymieniać i rozpoznawać najczęstsze działania niepożądane poszczególnych leków
 • technik radzenia sobie z emocjami i stresem,
 • zasad komunikacji interpersonalnej,
 • praw i obowiązków pracownika z zakresie BHP
 • i wiele więcej....

Nowe uprawnienia dla absolwentów:

 • wykonywanie czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,
 • wykonywanie czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - metoda Hoppe,
 • wykonywanie wybranych czynności medycznych, czynności związanych z opieką nad pacjentem z problememi oddychania - korzystania z koncentratora tlenu, inchalacje,
 • podawanie na zlecenie lekarza lub pielęgniarki leków przez układ pokarmowy, oddechowy, podskórnie, odłączania wlewów,
 • wykonywanie testów diagnostycznych dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we krwi włośniczkowej i w moczu oraz cholesterolu we krwi włośniczkowej oraz inne testy paskowe, w miejscu opieki nad pacjentem.

Będziesz mógł pracować w:

 • szpitalu,
 • prywatnej klinice,
 • domu pomocy społecznej,
 • sanatorium,
 • hospicjum,
 • domu osoby wymagającej opieki.

Wykaz przedmiotów

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Anatomia i fizjopatologia
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej
 • Zdrowie publiczne
 • Etyka zawodowa z elementami psychologii
 • Technologie informacyjne
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia czynności higienicznych i opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Pracownia czynności z zakresu opieki medycznej
 • Pracownia gimnastyki z elementami fizjoterapii

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych: 210 h

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin zawodowy MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej odbywa się pod koniec trzeciego semestru nauki.

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!