Jesteś tutaj

Ortoptysta - rehabilitacja wzroku

Ortoptysta to fascynujący kierunek kształcenia, który pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności w dziedzinie diagnozowania i leczenia zaburzeń widzenia. Podczas nauki w szkole policealnej Medica w Szczecinie poznasz tajniki pracy z pacjentami w różnym wieku i w różnych warunkach klinicznych. Zostań ortoptystą.

Liczba semestrów: 
4
Tryby: 
weekendowy
Czesne: 
150 zł/m-c | PROMOCJA odzież profesjonalisty GRATIS!

Symbol cyfrowy zawodu: 325906

Kwalifikacje: MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

 

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

 • Medyczna szkoła policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia i pozytywną opinią Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry
 • Słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • Uzyskany medyczny tytuł państwowy (zawód): Ortoptystka, symbol: 325906
 • Kwalifikacje: MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

Dlaczego medica?

 • Bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • Własne profesjonalne pracownie zawodowe
 • Bogato wyposażone pracownie kształcenia praktycznego
 • Doświadczeni wykładowcy praktycy i państwowi egzaminatorzy
 • Ciekawe praktyki zawodowe
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk dla naszych słuchaczy i absolwentów
 • Przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z sercem i pasją!
 • Zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • Listy polecające dla najlepszych absolwentów

 

GRATIS certyfikat z pierwszej pomocy przedmedycznej!

 

Wydajemy (bez żadnych opłat)

 • Legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • Zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się między innymi:

 • korzystać z wiedzy z dziedziny nauk medycznych i humanistycznych 
 • charakteryzować rozwój psychomotoryczny pacjenta w różnych okresach życia 
 • objaśniać przyczyny powstawania zeza, rozróżniać rodzaje zeza i niedowidzenia, omawiać leczenie zachowawcze i operacyjne zeza 
 • wyjaśniać przyczyny, przebieg kliniczny i leczenie podstawowych chorób narządu wzroku 
 • różnicować badania ortoptyczne i okulistyczne 
 • wykonywać badania ortoptyczne i okulistyczne niezbędne w pracy ortoptysty 
 • stosować ćwiczenia ortoptyczne w niedowidzeniu oraz w zaburzeniach funkcji obuocznego widzenia 
 •  modyfikować ćwiczenia w zależności od stanu i możliwości pacjenta •
 • dobierać pomoce optyczne i nieoptyczne
 • edukować dzieci i rodziców w zakresie wykonywania ćwiczeń ortoptycznych 

 

A ponadto nauczysz się:

 • współpracować z zespołem terapeutycznym 
 • stosować profilaktykę okulistyczną i różne formy promocji zdrowia 
 • korzystać z wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w komunikowaniu się z pacjentem dorosłym, dzieckiem i jego rodziną • udzielać pierwszej pomocy 
 • posługiwać się językiem migowym

 

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Technologie informatyczne
 • Język angielski zawodowy
 • Trening umiejętności społecznych
 • Podstawy anatomii i patofizjologii
 • Wybrane zagadnienia z pediatrii
 • Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna
 • Język migowy
 • Metody i techniki pracy ortoptystki
 • Podstawy optyki

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Badania ortoptyczne
 • Ćwiczenia ortoptyczne
 • Ćwiczenia ortoptyczne-praktyki zawodowe
 • Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych (280h)

 

Podanie | Zapisy online

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!