Jesteś tutaj

Rekrutacja

WARUNKI REKRUTACJI

 • Naukę w Szkole Podstawowej Dla Dorosłych Medica może rozpocząć każdy kto posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów – liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest jednak ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę naszym gimnazjum.
 • Nauka jest bezpłatna!

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • podanie (dostępne w sekretariacie szkoły)
 • kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie szkoły)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • dowód osobisty do wglądu
 •  zgoda rodziców/opiekunów prawnych (formularz dostępny w sekretariacie – dotyczy tylko osób niepełnoletnich)

 

bezpłatna szkoła

Nauka jest całkowicie BEZPŁATNA i nasi słuchacze nie ponoszą nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat!

 

PONADTO OFERUJEMY:

 • dla osób chętnych możliwość zdobycia zawodu
 • bezpłatne indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w naszym Biurze Karier
 • bezpłatny dostęp do bazy ofert pracy i staży dostępne w naszej Agencji Zatrudnienia

 

INFORMACJE DODATKOWE

Słuchacze, którzy chcą ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków uiszczają dobrowolną składkę ubezpieczeniową.

Początek formularza

Ul. Bolesława Chrobrego 8c/21
73-110 Stargard
Tel.: 91 573 21 22

Bezpłatna infolinia 800 800 188
[email protected]

Ul. Bolesława Chrobrego 8c/21
73-110 Stargard
Tel.: 91 573 21 22
[email protected]

 

CAPTCHA
To pytanie jest, aby sprawdźić czy nie jesteś BOT'em