Rekrutacja

Warunki rekrutacji

 • Naukę w Szkole Podstawowej dla Dorosłych może rozpocząć osoba, która ukończyła 6 lub 7 klasę szkoły podstawowej, która ukończyła 16 rok życia.
 • Aby uczyć się u nas nie musisz zdawać żadnych egzaminów – liczy się kolejność zgłoszeń i rozmowa kwalifikacyjna. Na podstawie analizy dokumentów rekrutacyjnych Dyrektor szkoły może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Liczba miejsc w każdej klasie jest jednak ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, że rozpoczniesz naukę w naszej szkole.
 • Zgłoś się osobiście z rodzicem lub opiekunem prawnym w sekretariacie szkoły z wymaganymi dokumentami.
 • Dopuszcza się możliwość naboru dodatkowego – w przypadku wolnych miejsc.

 

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Oryginał lub kopia świadectwa ukończenia szóstej lub siódmej klasy szkoły podstawowej.
 • Orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • Orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

 • Do 30 lipca – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.
 • 12 sierpnia – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
 • Do 18 sierpnia – Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej do klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej.
 • 19 sierpnia – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 • Do 22 sierpnia – Dodatkowe postępowanie uzupełniające.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełnij i wyślij poniższy formularz zgłoszeniowy i zarezerwuj sobie miejsce przed wszystkimi.

Ul. Bolesława Chrobrego 8c/21
73-110 Stargard
Tel.: 91 573 21 22
[email protected]

 

CAPTCHA
To pytanie jest, aby sprawdźić czy nie jesteś BOT'em