Jesteś tutaj

Technik Hodowca Koni

Odkryj swoją pasję w świecie koni! Zostań dyplomowanym technikiem hodowcą koni i zdobądź najpiękniejszy zawód świata!. Nasza wyjątkowa kadra praktyków nauczy Cię tajników hodowli, opieki zdrowotnej i sztuki jeździeckiej. Realizuj marzenia i zapisz się już dziś!

Forma: kwalifikacyjny kurs zawodowy

Liczba semestrów: 4 

Tryb: zaoczny

Symbol cyfrowy zawodu: 314203

Kwalifikacje:

 • ROL.06 Organizacja chowu i hodowli koni
 • ROL.07 Szkolenie i użytkowanie koni

Opłaty: 1995 zł/semestr (możliwość opłaty w miesięcznych ratach, po 399 zł/mc)

 

 

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji ROL.06 i ROL 07, przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie danej kwalifikacji  i dyplom zawodowy po zdaniu obu kwalifikacji oraz prawo do wykonywania zawodu.

Kto może uczestniczyć w KKZ?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat.

Dokumenty otrzymane po ukończeniu kursu

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim.

Dyplom zawodowy i tytuł zawodowy

Osoba, która zda egzamin w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowej w zawodzie technik hodowca koni - ROL.06 Organizacja chowu i hodowli koni, ROL.07 Szkolenie i użytkowanie koni
oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom zawodowy
 • tytuł zawodowy technik hodowca koni
 • prawo do wykonywania zawodu
 • suplement w języku angielskim i polskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

 

Kliknij aby się zapisać online!

Dlaczego Medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • doświadczeni wykładowcy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe w stajniach, stadninach, gospodarstwach
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki

Wydajemy (bez żadnych opłat):

 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się między innymi:

 • wykonywania czynności związanych z chowem i hodowlą koni
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży
 • organizowania oraz prowadzenia rekreacji i turystyki jeździeckiej
 • wykonywania czynności związanych z transportem koni

Będziesz mógł pracować w

 • ośrodkach hodowli i użytkowania koni, w tym stadninach koni i stadach ogierów
 • ośrodkach rekreacji i turystyki konnej
 • związkach hodowców koni
 • instytucjach zajmujących się utrzymywaniem i użytkowaniem koni takich jak tory wyścigów konnych, związki jeździeckie
 • wytwórniach pasz dla koni, sprzętu i powozów
 • gospodarstwach rolnych, lasach, przedsiębiorstwach transportu konnego
 • prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne zajmujące się chowem, hodowlą i użytkowaniem koni

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Technika w rolnictwie
 • Produkcja roślinna
 • Produkcja zwierzęca
 • Język angielski zawodowy
 • Chów i hodowla koni
 • Szkolenie użytkowe koni
 • Rekreacja i turystyka konna

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Obsługa środków technicznych
 • Prowadzenie produkcji rolniczej
 • Chów i hodowla koni w praktyce
 • Technologie informatyczne
 • Szkolenie użytkowe koni w praktyce
 • Użytkowanie i transport koni
 • Rekreacja i turystyka konna w praktyce
 • Wycieczki na zawody jeździeckie – 2 razy

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych w cyklu kształcenia – 280 h

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację ROL .06. odbywa się pod koniec III semestru

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację ROL.07. odbywa się pod koniec  IV semestru