Jesteś tutaj

Rolnik

Uprawnienia do nabywania ziemi rolnej, prowadzenia gospodarstwa rolnego, uzyskiwanie dopłat oraz dotacji dla rolników czy uzupełnienie wykształcenia wymaganego w programie Młody Rolnik. To wszystko zapewni kurs rolnik w Szczecinie z państwowymi uprawnieniami.

Forma: kwalifikacyjny kurs zawodowy

Liczba semestrów: 3 

Tryb: zaoczny (zjazdy co 2 tygodnie w weekendy)

Symbol cyfrowy zawodu: 613003

Kwalifikacje: ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

Opłaty: 1500 zł/semestr (możliwość opłaty w miesięcznych ratach po 300 zł)

 

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego, w zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowej i dyplom zawodowy oraz prawo do wykonywania zawodu.

Kurs rolniczy jest adresowany do osób, które:

 • chcą dokonać zakupu ziemi rolnej,

 • chcą nabyć ziemię rolną w przetargu lub za pośrednictwem KOWR-u,

 • uzyskały bądź chcą uzyskać premię dla młodego rolnika lub inne wsparcie/dofinansowanie/dotacje unijne dla rolników,

 • chcą przejąć gospodarstwo rolne,

 • z różnych innych przyczyn są zainteresowane pozyskaniem kwalifikacji w tym zawodzie.

Kto może uczestniczyć w kkz?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie (Rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich).

 • podstawowe,

 • gimnazjalne,

 • zawodowe,

 • średnie,

 • wyższe.

Dokumenty otrzymane po ukończeniu kursu

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim

Dyplom zawodowy i tytuł zawodowy

Osoba, która zda egzamin w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie rolnika otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowej w zawodzie rolnik - ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej oraz otrzyma:

 • dyplom zawodowy,

 • tytuł zawodowy rolnik,

 • prawo do wykonywania zawodu,

 • suplement w języku angielskim i polskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

 

Kliknij aby się zapisać online!

Dlaczego Medica?

 • Bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • Własne pracownie zawodowe
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • Doświadczeni wykładowcy praktycy
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • Przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • Zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki

Wydajemy ( bez żadnych opłat):

 • Zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Uzyskane kwalifikacje pozwolą na:

 • Prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego
 • Pozyskiwanie środków unijnych
 • Program nauczania jest zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Uzyskanie pożądanych kwalifikacji do przejmowania gospodarstw rolnych

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Produkcja roślinna
 • Produkcja zwierzęca
 • Technika w rolnictwie
 • Zbyt produktów rolnych
 • Język obcy w rolnictwie
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Podstawy działalności gospodarczej w rolnictwie
 • Stosowanie środków ochrony roślin

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Zajęcia praktyczne z produkcji roślinnej
 • Nauka jazdy w zakresie kategorii T
 • Eksploatacja agregatów maszynowych

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych w cyklu kształcenia – 140 h

 

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Egzamin zawodowy ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej odbywa się pod koniec III semestru

DOKUMENTY DO POBRANIA