Jesteś tutaj

ECDL – Europejski certyfikat umiejętności komputerowych

Europejski certyfikat umiejętności komputerowych/ ECDL – europejskie komputerowe prawo jazdy

ECDL

ECDL są to międzynarodowe certyfikaty umiejętności komputerowych, uznane w większości krajów świata, które na podobieństwo certyfikatów językowych, poświadczają kompetencje do obsługi programów komputerowych. Wiele osób uzyskuje lepsze stanowiska pracy, zarówno w Polsce jak i granicą właśnie dzięki posiadaniu certyfikatu.

 

O ECDL

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence) poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej oraz sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera.

 

Egzamin teoretyczny obejmuje:

 • podstawy technik informatycznych dotyczące użytkowania i zastosowań komputerów.

 

Egzaminy praktyczne z zakresu:

 • Użytkowania komputerów i zarządzania plikami - znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania.
 • Przetwarzania tekstów - tworzenie, edycja, formatowanie, przechowywanie i drukowanie dokumentów.
 • Arkuszy kalkulacyjnych - szybkie wykonywanie obliczeń. Używane są do przygotowywania budżetu, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych.
 • Użytkowania baz danych - organizowanie dużych zasobów danych umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.
 • Grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej.
 • Przeglądania stron internetowych i komunikacji.

 

Adresaci ECDL:

 • uczniowie i studenci,
 • poszukujący po raz pierwszy pracy, a więc wkraczający na rynek pracy
 • powracający do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim)
 • poszukujący pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów
 • poszukujący (lub podejmujący) pracy w innych krajach europejskich
 • pracodawcy, poszukujący pracowników o określonych umiejętnościach
 • pracodawcy, którzy chcą podnieść wydajność i efektywność pracy swoich pracowników

 

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

 • potwierdzenie posiadanych kompetencji
 • wzrost pozycji na rynku pracy
 • większa pewność utrzymania zatrudnienia
 • wzrost mobilności
 • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie

EGZAMINY I CERTYFIKATY

Obecnie mamy możliwość egzaminowania i wydawania następujących certyfikatów:

ECDL Core

7 egzaminów potwierdzających  podstawowe umiejętności obsługi komputera, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu codziennym: podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, użytkowanie baz danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

Potwierdzeniem kwalifikacji ECDL Core jest certyfikat, którego wzory pokazane są poniżej.  Certyfikat ECDL Core jest ważny bezterminowo. 

wzor

 

ECDL PTI Standard

Certyfikat ECDL STANDARD zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził rozszerzone kwalifikacje komputerowe.

Potwierdzeniem kwalifikacji ECDL STANDARD jest certyfikat, pokazany poniżej. Certyfikat ECDL STANDARD jest ważny bezterminowo.

ECDL Advanced

4 egzaminy praktyczne na poziomie zaawansowanym: przetwarzanie tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych oraz grafika menedżerska i prezentacyjna.

Potwierdzeniem kwalifikacji ECDL ADVANCED jest certyfikat, którego wzory pokazane są poniżej. Certyfikat ECDL ADVANCED jest ważny bezterminowo.