Jesteś tutaj

Kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji

INFORMACJE OGÓLNE

Najbliższy termin kursu / miasto: 
Obecnie nie prowadzimy zapisów na kurs w Szczecinie (poinformujemy o możliwości zapisu na kurs).

Przyjmujemy zgłoszenia na kurs w Stargardzie!

Kursy organizowane są również w formie niestacjonarnej, w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Czas trwania: 132 godziny

Tryb: weekendowy (sobota i niedziela) – zajęcia teoretyczne
dzienny (poniedziałek – piątek) – zajęcia praktyczne
Opłata za kurs: 1 700,00 zł

O kursie

Kurs skierowany jest do osób posiadających wykształcenie minimum średnie, zatrudnionych lub przygotowujących się do pracy w sterylizatorni, jak również zajmujące się dezynfekcją i sterylizacją wyrobów medycznych w ramach swoich obowiązków zawodowych.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • złożenie wniosku o zakwalifikowanie na kurs,
 • złożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia.
 • złożenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbycia praktyk (po zakwalifikowaniu na kurs),
 • złożenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz OC (po zakwalifikowaniu na kurs).

 

Cel kształcenia

Absolwent kursu samodzielnie przygotowuje sterylne wyroby medyczne z zastosowaniem procedur związanych z technologią dezynfekcji i sterylizacji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kurs zakończony jest egzaminem przed komisją egzaminacyjną.

 

PODSTAWA PRAWNA

Kurs realizowany jest na podstawie zatwierdzonego programu przez Ministerstwo Zdrowia z 2013 r. oraz z uwzględnieniem zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

REKOMENDACJA W ZAKRESIE PROWADZENIA KURSU

Kurs prowadzony jest na podstawie rekomendacji Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej wydanej przez Ministerstwo Zdrowia Departament Rozwoju Kadr Medycznych z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zobacz rekomentację Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej

 

Program szkolenia

 1. Elementy psychologii i etyki.
 2. Wymagania sanitarne dla sterylizatorni centralnej i ambulatoryjnej.
 3. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w technologii dezynfekcji i sterylizacji materiałów medycznych.
 4. Podstawy mikrobilogii.
 5. Instrumentarium i sprzęt medyczny.
 6. Mycie i dezynfekcja.
 7. Sterylizacja.
 8. Zajęcia praktyczne na Centralnej Sterylizatorni.

 

Kurs odbywa się w grupie  od 10 do 20 osób.

ZAPISY NA KURS

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną ([email protected]), tradycyjną lub on-line poprzez uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (dostępny również w sekretariacie placówki)

Wypełnij i wyślij formularz – jest to wstępne potwierdzenie zgłoszenia.
Na podany w zgłoszeniu adres e-mail otrzymasz informację zwrotną z danymi niezbędnymi do dokonania opłaty za kurs.
Opłatę za kurs ( lub ratę), należy przelać na nasze konto firmowe w ciągu 7 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego. Jest to ostateczne potwierdzenie rezerwacji miejsca na kursie.
Nieterminowa płatność powoduje anulowanie wstępnego zgłoszenia.
Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona. O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

Płatności:

Wpłata jedynie na konto firmowe przelewem.

Numer konta: 07 1140 2004 0000 3102 8143 6958

Wpłaty należy dokonać:
- jednorazowo: pełną kwotę, zgodną z ofertą szkoleniową, należy przelać na nasze konto firmowe w ciągu 7 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego
- ratalnie:

 •  850 zł  – w przeciągu 7 dni od wypełnienia karty zgłoszeniowej/ I rata
 •  850 zł  – ostatecznie w dniu zakończenia kursu/ II rata

Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu/kursie w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia/kursu. Po upływie tego terminu Zgłaszający zapłaci 20% udziału w kursie. W przypadku, gdy szkolenie/kurs nie odbędzie się z winy organizatora, zwrócona zostanie w pełni kwota wpłacona przez Zgłaszającego.

W trakcie szkolenia otrzymasz:

 • materiały szkoleniowe/ skrypt
 • zeszyt i długopis

Uzyskane dokumenty:

Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Oferta dla zorganizowanych grup

Chętnie przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb. Aby uzyskać szczegółowe informacje o szkoleniach organizowanych w naszej Akademii prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 512 606 051, 797-894-473 lub pocztą elektroniczną na adres [email protected], chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wszystko wyjaśnimy.

Formularze zgłoszeniowe

Poniżej możesz pobrać formularz zgłoszeniowy do wypełnienia (do złożenia w sekretariacie lub poprzez pocztę elektroniczna: [email protected]) lub zapisać się online.