Jesteś tutaj

Kurs Kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)

Kliknij aby się zapisać online!

INFORMACJE OGÓLNE

Najbliższy termin kursu / miasto: 
15 kwietnia 2023r. / Szczecin
Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do 26 marca 2023r.

Kursy organizowane są również w formie niestacjonarnej, w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Czas trwania: 66 godzin
Tryb: weekendowy
Opłata za kurs: 890zł (II raty)​

Recertyfikacja KPP

Najbliższy termin / miasto: 
6, 7 maja 2023r. / Szczecin
Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do 16 kwietnia 2023r. 

Czas trwania: 2 lub 18 godzin
Opłata: 250zł

PROMOCJA: Zniżka dla naszych kursantów: każdy kolejny kurs dla naszych kursantów ze zniżką 30%.

Oferujemy Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, który jest najbardziej zaawansowanym kursem z dziedziny Ratownictwa Medycznego na rynku szkoleniowym dla osób bez wykształcenia medycznego.

Działamy zgodnie z przepisami. Posiadamy wpis do Ewidencji Działalności Oświatowej Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim ( OK.3.Żi.4321-96/07), wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (2.32/00077/2007) oraz decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zatwierdzenia programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych i terapeutycznych, od momentu wypadku (zdarzenia zagrożenia życia), do czasu przekazania poszkodowanych jednostkom ochrony zdrowia. Przygotowujemy do pracy w grupach ratowniczych kierowników, członków zespołu ratunkowego, których obowiązkiem jest nie tylko pomoc poszkodowanemu przy użyciu profesjonalnego sprzętu ratunkowego ale także kierowanie działaniami ratunkowymi na miejscu zdarzenia. Głównymi odbiorcami naszej oferty są pracownicy i członkowie organizacji mundurowych.

Czas trwania kursu

66 godzin

Program kursu

Kurs realizuje 66 godzinny program zapisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawi kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Egzamin

Egzamin składa się z dwóch części:

Część teoretyczna - test składający się z 30 pytań egzaminacyjnych wybranych z puli 201 pytań.

Pozytywne zaliczenie części teoretycznej uzyskuje się po zaznaczeniu min. 27 odp. prawidłowych.

Część praktyczna (po pozytywnym zaliczeniu testu) – obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:
• dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy,
• resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie do nauki pierwszej pomocy.

Oferta dla zorganizowanych grup

Chętnie przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb. Aby uzyskać szczegółowe informacje o szkoleniach organizowanych w naszej Akademii prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 512 606 051, 797 894 473 lub pocztą elektroniczną na adres [email protected], chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wszystko wyjaśnimy.

ZAPISY NA KURS

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną, tradycyjną lub on-line poprzez uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (dostępny również w sekretariacie placówki)

Wypełnij i wyślij formularz – jest to wstępne potwierdzenie zgłoszenia.

Na podany w zgłoszeniu adres e-mail otrzymasz informację zwrotną z danymi niezbędnymi do dokonania opłaty za kurs.

I ratę, zgodną z ofertą szkolenia, należy przelać na nasze konto firmowe w ciągu 7 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego. Jest to ostateczne potwierdzenie rezerwacji miejsca na kursie.

Nieterminowa płatność powoduje anulowanie wstępnego zgłoszenia.

Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona. O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

 

W trakcie kursu otrzymasz:

  • materiały szkoleniowe/skrypt
  • teczkę
  • skoroszyt i długopis

 

Uzyskane dokumenty:

Zaświadczenie z nadaniem tytułu Ratownika zgodnie z Art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

 

Płatności:

Wpłata jedynie na konto firmowe przelewem. Numer konta: 07 1140 2004 0000 3102 8143 6958

Wpłaty można dokonać jednorazowo lub ratalnie:

  • 445 zł – w przeciągu 7 dni od wypełnienia karty zgłoszeniowej/ I rata
  • 445 zł – w I etapie zajęć/II rata

Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu/kursie w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia/kursu. Po upływie tego terminu Zgłaszający zapłaci 20% udziału w kursie. W przypadku, gdy szkolenie/kurs nie odbędzie się z winy organizatora, zwrócona zostanie w pełni kwota wpłacona przez Zgłaszającego.

Formularze zgłoszeniowe

Poniżej możesz pobrać formularz zgłoszeniowy do wypełnienia (do złożenia w sekretariacie lub poprzez pocztę elektroniczna: [email protected]) lub zapisać się online.