Jesteś tutaj

Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna powraca do szkół policealnych! Wybierz jeden z najbardziej prestiżowych i perspektywicznych zawodów na rynku pracy.

Liczba semestrów: 
2
Tryby: 
dzienny
wieczorowy
weekendowy

Wiadomości ogólne

 • Medyczna Szkoła Policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia
 • nauka trwa 1rok, tj. 2 semestry
 • słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom zawodowy z EUROPASS
 • uzyskany tytuł państwowy (zawód): Asystentka stomatologiczna, symbol: 325101
 • kwalifikacje: Z 15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (obowiązują od września 2012 do zakończenia cyklu kształcenia)
  MS.14 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (obowiązują od września 2017)

Dlaczego medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • doświadczeni wykładowcy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • stypendia naukowe
 • patronat pracodawców 
 • listy polecające dla absolwentów

Wydajemy ( bez żadnych opłat):

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się m.in.:

 • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty
 • przygotowywać pacjentów do zabiegów stomatologicznych
 • współpracować z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych
 • rozróżniać grupy leków i materiały stomatologiczne stosowane w lecznictwie stomatologicznym
 • obsługiwać sprzęt diagnostyczny m.in. lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampę doustną oraz leczniczy m.in. narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne
 • wyjaławiać, odkażać oraz konserwować narzędzia i urządzenia stomatologiczne
 • prowadzić dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych

Będziesz mógł/mogła pracować w:

 • gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • poradniach i klinikach dentystycznych

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólnokształcące

 • wychowanie fizyczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • działalność gospodarcza na rynku usług medycznych
 • bezpieczeństwo i Higiena pracy
 • język migowy
 • język obcy zawodowy
 • propedeutyka zdrowia
 • pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • język migowy
 • technologie informatyczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
 • działalność profilaktyczno-lecznicza

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych

semestr I – 2 tyg. ( 80h)
semestr II – 2 tyg. (80h)

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin potwierdzający kwalifikację Z 15. Odbywa się pod koniec II semestru.

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!