Jesteś tutaj

Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna samodzielnie na zlecenie lekarza dentysty przeprowadza badanie jamy ustnej, wykonuje zabiegi higieniczne, profilaktyczne i stomatologii estetycznej. Zakres uprawnień zawodowych higienistki stomatologicznej jest szerszy niż asystentki stomatologicznej.

Liczba semestrów: 
4
Tryby: 
weekendowy
stacjonarny
Czesne: 
150 zł/m-c | PROMOCJA odzież profesjonalisty GRATIS!

Symbol cyfrowy zawodu: 325102

Kwalifikacje: MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

 • Medyczna szkoła policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia i pozytywną opinię Kuratorium Ośiwty w Szczecinie
 • Nauka trwa 2 lata, tj.4 semestry
 • Słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • Uzyskany tytuł państwowy (zawód): Higienistka stomatologiczna, symbol: 325102
 • Kwalifikacje: MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Dlaczego medica?

 • Bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • Własne pracownie zawodowe i szkolne gabinety stomatologiczne, bogato wyposażone w profesjonalny sprzet dentystyczny
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 • Doświadczeni wykładowcy praktycy, specjaliści branży
 • Zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych.
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk dla naszych słuchaczy i absolwentów
 • Przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z sercem i z pasją!
 • Zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • Patronat pracodawców 
 • Listy polecające dla najlepszych absolwentów

 

GRATIS certyfikaty!

 • Certyfikaty produktowe partnerów kierunku (ORAL B, Colgate, Listerine)
 • Certyfikat - sterylizacja medyczna
 • Certyfikat z pierwszej pomocy

 

Wydajemy (bez żadnych opłat)

 • Legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • Zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się między innymi:

 • samodzielnie wykonywać zabiegi profilaktyczno-lecznicze typu scaling, piaskowanie, irygacja, lakowanie czy lakierowanie na zlecenie lub pod nadzorem lekarza dentysty,
 • wykonywać badania diagnostyczne zalecone przez lekarza dentystę,
 • dokonywać bieżących przeglądów uzębienia,
 • doradzać pacjentom w zakresie higieny jamy ustnej, rodzajów fluoryzacji i profilaktyki próchnicy,
 • charakteryzować stany chorobowe narządu żucia,
 • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty,
 • obsługiwać urządzenia, aparaty i instrumenty dentystyczne.

A ponadto nauczysz się:

 • prowadzić stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia,
 • prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej,
 • języka migowego i zawodowego w pracy higienistki,
 • zasad komunikacji interpersonalnej.

Będziesz mógł pracować w:

 • w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych,
 • poradniach i klinikach dentystycznych,
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Język migowy zawodowy
 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy działalności zawodowej higienistki dentystycznej
 • Materiały i leki w stomatologii
 • Edukacja i promocja zdrowia jamy ustnej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia działalności zawodowej higienistki dentystycznej
 • Pracownia organizacji gabinetu i stanowisk pracy lekarza i higienistki
 • Pracownia farmakoterapii stomatologicznej
 • Pracownia i technik wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych w stomatologii

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych: 210 h

 • 70 godzin w gabinetach dentystycznych
 • 70 godzin w gabinetach specjalistycznych (chirurgicznych, protetycznych, ortodontycznych, periodontologicznych, pedodontycznych, fizykoterapeutycznych)
 • 70 godzin w szkole, przedszkolu, szpitalu, domu dziecka lub domu pomocy społecznej

 

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin zawodowy MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia odbywa się pod koniec IV semestru.

 

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!