Jesteś tutaj

Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna może prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą i współpracować z kilkoma gabinetami lub prowadzić edukację zdrowotną w szkołach i przedszkolach. Zajmuje się ona stomatologią estetyczną,wykonuje instruktaże higieny jamy ustnej oraz zabiegi profilaktyczne*

Informacje

Liczba semestrów: 
4
Tryby: 
dzienny
wieczorowy
weekendowy
Czesne: 
150 zł

Symbol cyfrowy zawodu: 325102

Kwalifikacje: MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

 • Medyczna Szkoła Policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia
 • nauka trwa 2 lata, tj.4 semestry
 • słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • uzyskany tytuł państwowy (zawód): Higienistka stomatologiczna, symbol: 325102
 • kwalifikacje: MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Dlaczego medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe.
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 • doświadczeni wykładowcy praktycy.
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych.
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z sercem i z pasją!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • stypendia naukowe
 • patronat pracodawców 
 • listy polecające dla absolwentów

Wydajemy (bez żadnych opłat):

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się między innymi:

 • samodzielnie wykonywać zabiegi profilaktyczno-lecznicze typu scaling, piaskowanie, irygacja, lakowanie czy lakierowanie na zlecenie lub pod nadzorem lekarza dentysty
 • wykonywać badania diagnostyczne zalecone przez lekarza dentystę
 • dokonywać bieżących przeglądów uzębienia
 • doradzać pacjentom w zakresie higieny jamy ustnej, rodzajów fluoryzacji i profilaktyki próchnicy
 • charakteryzować stany chorobowe narządu żucia
 • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty
 • obsługiwać urządzenia, aparaty i instrumenty dentystyczne

A ponadto nauczysz się:

 • prowadzić stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia
 • prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej

Będziesz mógł pracować w:

 • w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • poradniach i klinikach dentystycznych
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Język migowy zawodowy
 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy działalności zawodowej higienistki dentystycznej
 • Materiały i leki w stomatologii
 • Edukacja i promocja zdrowia jamy ustnej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia działalności zawodowej higienistki dentystycznej
 • Pracownia organizacji gabinetu i stanowisk pracy lekarza i higienistki
 • Pracownia farmakoterapii stomatologicznej
 • Pracownia i technik wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych w stomatologii

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych (210 h)

w tym 70 godzin w gabinetach dentystycznych, 70 godzin w gabinetach specjalistycznych (chirurgicznych, protetycznych, ortodontycznych, periodontologicznych, pedodontycznych, fizykoterapeutycznych), 70 godzin w szkole, przedszkolu, szpitalu, domu dziecka lub domu pomocy społecznej.

semestr II – 2 tyg. (70h)
semestr III – 2 tyg. (70h)
semestr IV – 2 tyg. (70h)

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin zawodowy MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia odbywa się pod koniec IV semestru.


* M.in. lakowanie , lakierowanie zębów, usuwanie kamienia nazębnego, piaskowania zębów i wiele innych.

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!