Jesteś tutaj

Technik farmaceutyczny

Technik farmaceutyczny ma szerokie perspektywy zatrudnienia zarówno w branży farmaceutycznej, jak i w przemyśle zielarskim i chemicznym. Zapraszamy do naszego policealnego studium farmaceutycznego, nowoczesnej placówki z własnymi nowoczesnymi laboratoriami zawodowymi!

Liczba semestrów: 
5
Tryby: 
dzienny
wieczorowy
weekendowy
Czesne: 
170 zł/m-c | PROMOCJA odzież profesjonalisty GRATIS!

Symbol cyfrowy zawodu: 321301

Kwalifikacje: MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

 • Medyczna szkoła policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia
 • Nauka trwa 2,5 roku tj. 5 semestrów
 • Słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • Uzyskany tytuł państwowy (zawód): Technik farmaceutyczny, symbol: 321301
 • Kwalifikacje: MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa

Dlaczego Medica?

 • Bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • Własne pracownie zawodowe oraz laboratoria chemiczne, bogatowysposażone w specjalistyczny sprzęt
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 • Doświadczeni wykładowcy praktycy oraz państwowi egzaminatorzy
 • Ciekawe praktyki zawodowe
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk dla naszych słuchaczy i absolwentów
 • Przyjazna atmosfera nauki –kształcimy z sercem i z pasją!
 • Zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • Patronat pracodawców 
 • Listy polecające dla najlepszych absolwentów

 

GRATIS certyfikat z pierwszej pomocy!

 

Wydajemy (bez żadnych opłat)

 • Legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • Zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się m.in.:

 • przyrządzać leki recepturowe nie zawierające w swoim składzie trucizn i środków odurzających,
 • przygotowywać do sprzedaży leki gotowe (porcjować, etykietować),
 • rozróżniać podstawowe grupy leków w układzie farmakologicznym i postaci, w jakich są wytwarzane,
 • charakteryzować drogi podania, postaci leków i dawki leku oraz informować pacjenta o sposobie użycia leku i jego przechowywaniu,
 • współprowadzić analizy w laboratoriach oraz kontrolować produkty lecznicze i wyroby medyczne,
 • organizować i rozliczać pracę punktu aptecznego,
 • obsługiwać aparatury, urządzenia przemysłu farmaceutycznego, aparaturę laboratoryjną oraz sprzęt apteczny,
 • nadzorować procesy technologiczne produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym.

A ponadto nauczysz się:

 • posługiwać się obowiązującą Farmakopeą, Urzędowym Wykazem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce,
 • posługiwać się komputerowymi programami ewidencjonowania oraz wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • posługiwać się nazewnictwem łacińskim, międzynarodowym i polskim, niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych,
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dodatkowe korzyści:

 • Ciekawe praktyki zawodowe w aptekach partnerskich

Będziesz mógł pracować w:

 • aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych i aptekach zakładowych,
 • punktach aptecznych,
 • hurtowniach farmaceutycznych,
 • zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego,
 • zakładach przetwórstwa zielarskiego,
 • laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego,
 • laboratoriach naukowo-badawczych i innych laboratoriach kontrolnych,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • inspekcji farmaceutycznej.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Podstawy profesjonalizmu i kultury zawodu
 • Język obcy zawodowy w branży farmaceutycznej
 • Elementy anatomii i fizjologii z patologią
 • Promocja zdrowia z elementami profilaktyki
 • Technologia postaci leków
 • Farmakologia
 • Analiza leków
 • Farmakognozja
 • Podstawy obrotu aptecznego
 • Pierwsza pomoc i zasady BHP
 • Język migowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Dyspensowanie produktów aptecznych
 • Technologie informatyczne
 • Technika sporządzania leków
 • Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Metody badania surowców roślinnych
 • Świadczenia farmaceutyczne

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych (210 h)

w tym 4 tygodnie (140 godzin) w aptece ogólnodostępnej i 2 tygodnie (70 godzin) w aptece szpitalnej.

semestr II – 2 tyg. (70h) apteka ogólnodostępna
semestr III – 2 tyg. (70h) apteka ogólnodostępna
semestr IV – 2 tyg. (70h) apteka szpitalna

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin zawodowy MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa odbywa się pod koniec V semestru.


* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1140).

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!