Jesteś tutaj

Technik farmaceutyczny

Policealne studium farmaceutyczne. Farmacja w Medice najlepszym wyborem. Wybierz szkołę z własnymi pracowniami i laboratoriami zawodowymi. Wybierz szkołę z najwyższą zdawalnością egzaminów zawodowych. Medica - u nas jakość ma znaczenie.

Informacje

Liczba semestrów: 
5
Tryby: 
wieczorowy
weekendowy
Czesne: 
0 zł - wieczorowy | 150 zł - weekendowy

Symbol cyfrowy zawodu: 321301

Kwalifikacje: MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

 • Medyczna Szkoła Policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia
 • nauka trwa 2,5 roku tj. 5 semestrów
 • słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • uzyskany tytuł państwowy (zawód): Technik farmaceutyczny, symbol: 321301
 • kwalifikacje: MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa

Dlaczego Medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe.
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 • doświadczeni wykładowcy praktycy.
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych.
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki –kształcimy z sercem i z pasją!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • stypendia naukowe
 • patronat pracodawców 
 • listy polecające dla absolwentów

Wydajemy (bez żadnych opłat):

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się m.in.

 • przyrządzać leki recepturowe nie zawierające w swoim składzie trucizn i środków odurzających
 • przygotowywać do sprzedaży leki gotowe (porcjować, etykietować)
 • rozróżniać podstawowe grupy leków w układzie farmakologicznym i postaci, w jakich są wytwarzane
 • charakteryzować drogi podania, postaci leków i dawki leku oraz informować pacjenta o sposobie użycia leku i jego przechowywaniu
 • współprowadzić analizy w laboratoriach oraz kontrolować produkty lecznicze i wyroby medyczne
 • organizować i rozliczać pracę punktu aptecznego
 • obsługiwać aparatury, urządzenia przemysłu farmaceutycznego, aparaturę laboratoryjną oraz sprzęt apteczny
 • nadzorować procesy technologiczne produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym

A ponadto nauczysz się:

 • posługiwać się obowiązującą Farmakopeą, Urzędowym Wykazem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce
 • posługiwać się komputerowymi programami ewidencjonowania oraz wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • posługiwać się nazewnictwem łacińskim, międzynarodowym i polskim, niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Dodatkowe korzyści:

 • praktyki zawodowe w aptekach partnerskich

Będziesz mógł pracować w

 • aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych i aptekach zakładowych
 • punktach aptecznych
 • hurtowniach farmaceutycznych
 • zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego
 • zakładach przetwórstwa zielarskiego
 • laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego
 • laboratoriach naukowo-badawczych i innych laboratoriach kontrolnych
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • inspekcji farmaceutycznej

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Podstawy profesjonalizmu i kultury zawodu
 • Język obcy zawodowy w branży farmaceutycznej
 • Elementy anatomii i fizjologii z patologią
 • Promocja zdrowia z elementami profilaktyki
 • Technologia postaci leków
 • Farmakologia
 • Analiza leków
 • Farmakognozja
 • Podstawy obrotu aptecznego
 • Pierwsza pomoc i zasady BHP
 • Język migowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Dyspensowanie produktów aptecznych
 • Technologie informatyczne
 • Technika sporządzania leków
 • Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Metody badania surowców roślinnych
 • Świadczenia farmaceutyczne

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych (210 h)

w tym 4 tygodnie (140 godzin) w aptece ogólnodostępnej i 2 tygodnie (70 godzin) w aptece szpitalnej.

semestr II – 2 tyg. (70h) apteka ogólnodostępna
semestr III – 2 tyg. (70h) apteka ogólnodostępna
semestr IV – 2 tyg. (70h) apteka szpitalna

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin zawodowy MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa odbywa się pod koniec V semestru.


* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1140).

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!