Jesteś tutaj

Technik sterylizacji medycznej

Innowacyjny zawód medyczny! Sterylizacja medyczna jest niezbędna w każdej placówce medycznej, w gabinetach kosmetycznych, podologicznych, studiach tatuażu czy makijażu permanentnego. Zadaniem technika sterylizacji medycznej jest bieżące odkażanie, dezynfekcja i sterylizacja sprzętów i narzędzi w celu wyeliminowania zakażeń.

Liczba semestrów: 
2
Tryby: 
zaoczny (zjazdy co 2 tygodnie)
Czesne: 
BEZPŁATNY KIERUNEK!

Symbol cyfrowy zawodu: 321104

Kwalifikacje: MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

 • Medyczna szkoła policealna o uprawnieniach szkół publicznych i z pozytywną opinią Ministerstwa Zdrowia oraz pozytywną opinią Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry
 • Słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • Uzyskany tytuł zawodowy (zawód): technik sterylizacji medycznej, symbol: 321104
 • Kwalifikacje: MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

DLACZEGO MEDICA?

 • Bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • Własne pracownie zawodowe
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • Doświadczeni wykładowcy praktycy
 • Zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • Przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z sercem i pasją!
 • Zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki.
 • Listy polecające dla najlepszych absolwentów

Wydajemy ( bez żadnych opłat):

 • Legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • Zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się m.in.:

 • posiądziesz wiedzę z zakresu rodzajów sterylizacji medycznej co umożliwi kwalifikowanie do różnych procesów oczyszczania, dezynfekcji i sterylizacji,
 • poznasz środki chemiczne używane w technologiach dekontaminacji,
 • zdobędziesz umiejętności zastosowania przedmiotów stanowiących wyposażenie w technikach dekontaminacji,
 • obsługi urządzeń myjąco-dezynfekcyjnych,
 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów dezynfekcji i sterylizacji,
 • samodzielnego przeprowadzenia procesu sterylizacji w urządzeniach stanowiących aktualne wyposażenie zakładów opieki zdrowotnej.

A ponadto nauczysz się:

 • stosować różnego rodzaju testy kontrolne odnośnie orzekania o sterylności i zwalnianiu wyrobów medycznych do użycia,
 • rodzajów zagrożeń zawodowych i ich zapobieganiu,
 • kalkulacji kosztów dekontaminacji,
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

 

GRATIS certyfikat z pierwszej pomocy!

 

Dodatkowe korzyści:

 • odbędziesz ciekawe praktyki zawodowe,
 • zdobędziesz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 • nuczysz się posługiwać językiem migowym,
 • absolwent kierunku przygotowany jest do samodzielnego wykonywania procesów związanych z dezynfekcją i sterylizacją, obejmujących także czynności wytwórcze procesu sterylnego.

Będziesz mógł pracować w

wszystkich podmiotach świadczących usługi sterylizacyjne, w tym w:

 • centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • pracowniach endoskopowych,
 • gabinetach stomatologicznych,
 • podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym,
 • pracowniach mikrobiologii,
 • gabinetach kosmetycznych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie
 • Zarys anatomii, fizjologii z elementami pierwszej pomocy
 • Elementy mikrobiologii z epidemiologią
 • Język angielski zawodowy
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Język migowy
 • Technologia mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych
 • Metody sterylizacji instrumentarium medycznego

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Podstawy komunikacji interpersonalnej
 • Technologie informatyczne
 • Podstawy instrumentarium medycznego
 • Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego
 • Pracownia sterylizacji medycznej
 • Praktyka zawodowa
 • Dekontaminacja sprzętu endoskopowego – dodatkowa kwalifikacja

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych: 140 h.

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin zawodowy  MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych odbywa się pod koniec drugiego semestru

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!