Jesteś tutaj

Opiekun medyczny

Bezpłatna nauka! Opiekun medyczny to deficytowy i poszukiwany zawód – wykorzystaj ten fakt i zdobądź go jako pierwszy!

Liczba semestrów: 
2
Tryby: 
dzienny
wieczorowy
zaoczny (zjazdy co 2 tygodnie)

Wiadomości ogólne

 • Medyczna Szkoła Policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia
 • bezpłatny kierunek kształcenia!
 • nauka trwa 1rok, tj. 2 semestry
 • słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • uzyskany tytuł państwowy (zawód): Opiekun medyczny, symbol: 532102
 • kwalifikacje: Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (obowiązują od września 2012 do zakończenia cyklu kształcenia)
  MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (obowiązują od września 2017)

Dlaczego medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • doświadczeni wykładowcy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z sercem i pasją!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • stypendia naukowe
 • patronat pracodawców 
 • listy polecające dla absolwentów

Wydajemy (bez żadnych opłat):

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się m.in.:

 • posługiwać się podstawową terminologią z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, higieny i promocji zdrowia;
 • wyjaśniać budowę i czynności układów oraz narządów człowieka;
 • charakteryzować czynniki chorobotwórcze;
 • opisywać objawy charakterystyczne dla schorzeń poszczególnych układów;
 • stosować zasady profilaktyki chorób;
 • dostrzegać zaburzenia w funkcjonowaniu układów i narządów;
 • rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej;
 • współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • wykonywać polecenia lekarza dotyczące opieki nad osobą chorą i niesamodzielna;
 • wykonywać zabiegi higieniczne u osoby chorej i niesamodzielnej;
 • zapewniać osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
 • aktywizować osobę chorą i niesamodzielną do zwiększania samodzielności życiowej;
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w utrzymaniu aktywności ruchowej;
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • stosować urządzenia, przybory i narzędzia niezbędne podczas wykonywania czynności higienicznych;
 • przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • popularyzować zachowania prozdrowotne;
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • przestrzegać przepisów Kodeksu Pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 • charakteryzować system organizacji ochrony zdrowia i pomocy społecznej w Polsce.

Będziesz mógł pracować w:

 • szpitalu
 • prywatnej klinice
 • domu pomocy społecznej
 • sanatorium
 • hospicjum
 • domu osoby wymagającej opieki

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zdrowie publiczne
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • zarys psychologii i socjologii
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język migowy
 • język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych

semestr I – 2 tyg. ( 80h)
semestr II – 2 tyg. (80h)

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin potwierdzający kwalifikację Z.4. odbywa się pod koniec drugiego semestru

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!