Jesteś tutaj

Opiekun medyczny

Bezpłatny kierunek! Opiekun medyczny to deficytowy i poszukiwany zawód – wykorzystaj ten fakt i zdobądź go jako pierwszy! Nauka w nowej 1,5 rocznej formule z rozszerzonymi kompetencjami zawodowymi.

Informacje

Liczba semestrów: 
3
Tryby: 
dzienny
wieczorowy
weekendowy
Czesne: 
0 zł

Symbol cyfrowy zawodu: 532102

Kwalifikacje: MED.14. Świadczenie usług medyczno- -pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

 • medyczna szkoła policealna posiadająca pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia
 • bezpłatny kierunek kształcenia!
 • nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry
 • słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • uzyskany tytuł państwowy (zawód): Opiekun medyczny, symbol: 532102
 • kwalifikacje: MED.14. Świadczenie usług medyczno- -pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Dlaczego medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • doświadczeni wykładowcy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z sercem i pasją!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • stypendia naukowe
 • patronat pracodawców 
 • listy polecające dla absolwentów

Wydajemy (bez żadnych opłat):

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się m.in.:

 • posługiwać się podstawową terminologią z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, higieny i promocji zdrowia;
 • wyjaśniać budowę i czynności układów oraz narządów człowieka;
 • charakteryzować czynniki chorobotwórcze;
 • opisywać objawy charakterystyczne dla schorzeń poszczególnych układów;
 • stosować zasady profilaktyki chorób;
 • dostrzegać zaburzenia w funkcjonowaniu układów i narządów;
 • rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej;
 • współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • wykonywać polecenia lekarza dotyczące opieki nad osobą chorą i niesamodzielna;
 • wykonywać zabiegi higieniczne u osoby chorej i niesamodzielnej;
 • zapewniać osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
 • aktywizować osobę chorą i niesamodzielną do zwiększania samodzielności życiowej;
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w utrzymaniu aktywności ruchowej;
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • stosować urządzenia, przybory i narzędzia niezbędne podczas wykonywania czynności higienicznych;
 • przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • popularyzować zachowania prozdrowotne;
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • przestrzegać przepisów Kodeksu Pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 • charakteryzować system organizacji ochrony zdrowia i pomocy społecznej w Polsce.

Będziesz mógł pracować w:

 • szpitalu
 • prywatnej klinice
 • domu pomocy społecznej
 • sanatorium
 • hospicjum
 • domu osoby wymagającej opieki

Wykaz przedmiotów

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy opieki nad osobą chora i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Język obcy zawodowy
 • Etyka zawodowa z elementami psychologii
 • Język migowy
 • Technologie informatyczne
 • Anatomia i fizjopatologia

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osoby chorej i niesamodzielnej
 • Pracownia opieki medycznej
 • Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Pracownia gimnastyki z elementami fizjoterapii 

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych (210 h)

 • semestr II – 1 tyg.  (70h) 
 • semestr III – 2 tyg. (140h)

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin zawodowy MED.14. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej odbywa się pod koniec trzeciego semestru

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!