Jesteś tutaj

Technik farmaceutyczny

Policelne studium farmaceutyczne. Farmacja w Medice najlepszym wyborem. Wybierz szkołę z własnymi pracowniami i laboratoriami zawodowymi. Wybierz szkołę z najwyższą zdawalnością egzaminów zawodowych. Medica - u nas jakość ma znaczenie.

Liczba semestrów: 
5
Tryby: 
dzienny
wieczorowy
weekendowy

Wiadomości ogólne

 • Medyczna Szkoła Policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia
 • nauka trwa 2,5 roku tj. 5 semestrów
 • słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • uzyskany tytuł państwowy (zawód): Technik farmaceutyczny, symbol: 321301
 • kwalifikacje: Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi (obowiązują od września 2012 do zakończenia cyklu kształcenia)
  MS.17 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi (obowiązują od września 2017)

Dlaczego medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe.
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 • doświadczeni wykładowcy praktycy.
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych.
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki –kształcimy z sercem i z pasją!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • stypendia naukowe
 • patronat pracodawców 
 • listy polecające dla absolwentów

Wydajemy (bez żadnych opłat):

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się m.in.

 • przyrządzać leki recepturowe nie zawierające w swoim składzie trucizn i środków odurzających
 • przygotowywać do sprzedaży leki gotowe (porcjować, etykietować)
 • rozróżniać podstawowe grupy leków w układzie farmakologicznym i postaci, w jakich są wytwarzane
 • charakteryzować drogi podania, postaci leków i dawki leku oraz informować pacjenta o sposobie użycia leku i jego przechowywaniu
 • współprowadzić analizy w laboratoriach oraz kontrolować produkty lecznicze i wyroby medyczne
 • organizować i rozliczać pracę punktu aptecznego
 • obsługiwać aparatury, urządzenia przemysłu farmaceutycznego, aparaturę laboratoryjną oraz sprzęt apteczny
 • nadzorować procesy technologiczne produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym

A ponadto nauczysz się:

 • posługiwać się obowiązującą Farmakopeą, Urzędowym Wykazem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce
 • posługiwać się komputerowymi programami ewidencjonowania oraz wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • posługiwać się nazewnictwem łacińskim, międzynarodowym i polskim, niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Dodatkowe korzyści:

 • praktyki zawodowe w aptekach partnerskich

Będziesz mógł pracować w

 • aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych i aptekach zakładowych
 • punktach aptecznych
 • hurtowniach farmaceutycznych
 • zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego
 • zakładach przetwórstwa zielarskiego
 • laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego
 • laboratoriach naukowo-badawczych i innych laboratoriach kontrolnych
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • inspekcji farmaceutycznej

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólnokształcące

 • wychowanie fizyczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy działalności gospodarczej
 • język obcy zawodowy
 • propedeutyka zdrowia
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • język migowy
 • technologie informatyczne
 • technologia postaci leków
 • farmakologia
 • analiza leków
 • farmakognozja

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • pracownia technologii postaci leków
 • pracownia analizy leków
 • pracownia farmakognozji
 • świadczenia farmaceutyczne

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych

semestr II – 2 tyg. ( 80h)
semestr IV – 2 tyg. (80h)

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin z kwalifikacji Z.19 odbywa się pod koniec IV semestru


* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1140).

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!