Jesteś tutaj

Technik farmaceutyczny

Policealne studium farmaceutyczne. Farmacja w Medice najlepszym wyborem. Wybierz szkołę z własnymi pracowniami i laboratoriami zawodowymi. Wybierz szkołę z najwyższą zdawalnością egzaminów zawodowych. Medica - u nas jakość ma znaczenie.

Liczba semestrów: 
5
Tryby: 
dzienny
wieczorowy
weekendowy
Czesne: 
180 zł/m-c | PROMOCJA odzież profesjonalisty GRATIS!

Symbol cyfrowy zawodu: 321301

Kwalifikacje: MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa

 

 

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

 • Medyczna Szkoła Policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia
 • nauka trwa 2,5 roku tj. 5 semestrów
 • słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • uzyskany tytuł państwowy (zawód): Technik farmaceutyczny, symbol: 321301
 • kwalifikacje: MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa

Dlaczego medica?

 • Bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • Własne pracownie zawodowe.
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 • Doświadczeni wykładowcy praktycy.
 • Zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych.
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • Przyjazna atmosfera nauki –kształcimy z sercem i z pasją!
 • Zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • Stypendia naukowe
 • Patronat pracodawców 
 • Listy polecające dla najlepszych absolwentów

Wydajemy (bez żadnych opłat):

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się m.in.

 • przyrządzać leki recepturowe nie zawierające w swoim składzie trucizn i środków odurzających
 • przygotowywać do sprzedaży leki gotowe (porcjować, etykietować)
 • rozróżniać podstawowe grupy leków w układzie farmakologicznym i postaci, w jakich są wytwarzane
 • charakteryzować drogi podania, postaci leków i dawki leku oraz informować pacjenta o sposobie użycia leku i jego przechowywaniu
 • współprowadzić analizy w laboratoriach oraz kontrolować produkty lecznicze i wyroby medyczne
 • organizować i rozliczać pracę punktu aptecznego
 • obsługiwać aparatury, urządzenia przemysłu farmaceutycznego, aparaturę laboratoryjną oraz sprzęt apteczny
 • nadzorować procesy technologiczne produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym

A ponadto nauczysz się:

 • posługiwać się obowiązującą Farmakopeą, Urzędowym Wykazem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce
 • posługiwać się komputerowymi programami ewidencjonowania oraz wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • posługiwać się nazewnictwem łacińskim, międzynarodowym i polskim, niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Dodatkowe korzyści:

 • praktyki zawodowe w aptekach partnerskich

Będziesz mógł pracować w

 • aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych i aptekach zakładowych
 • punktach aptecznych
 • hurtowniach farmaceutycznych
 • zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego
 • zakładach przetwórstwa zielarskiego
 • laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego
 • laboratoriach naukowo-badawczych i innych laboratoriach kontrolnych
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • inspekcji farmaceutycznej

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Podstawy profesjonalizmu i kultury zawodu
 • Język obcy zawodowy w branży farmaceutycznej
 • Elementy anatomii i fizjologii z patologią
 • Promocja zdrowia z elementami profilaktyki
 • Technologia postaci leków
 • Farmakologia
 • Analiza leków
 • Farmakognozja
 • Podstawy obrotu aptecznego
 • Pierwsza pomoc i zasady BHP
 • Język migowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Dyspensowanie produktów aptecznych
 • Technologie informatyczne
 • Technika sporządzania leków
 • Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Metody badania surowców roślinnych
 • Świadczenia farmaceutyczne

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych: 210 h

 • 140 godzin w aptece ogólnodostępnej
 • 70 godzin w aptece szpitalnej

 

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin zawodowy MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa odbywa się pod koniec V semestru.


 

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!