Jesteś tutaj

Technik masażysta

Bezpłatna nauka! Technik masażysta wykonuje nie tylko masaż leczniczy, ale również sportowy i kosmetyczny zgodnie z wymogami wiedzy medycznej. Ma na celu uzupełnienie zabiegów usprawniających i fizykalnych. To zawód przyszłości nie tylko w Polsce ale i w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Liczba semestrów: 
4
Tryby: 
dzienny
wieczorowy
weekendowy

Wiadomości ogólne

 • medyczna szkoła policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia
 • bezpłatny kierunek kształcenia!
 • nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry
 • słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • uzyskany medyczny tytuł państwowy (zawód): Technik masażysta, symbol: 325402
 • kwalifikacje: Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu (obowiązują od września 2012 do zakończenia cyklu kształcenia)
  MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu (obowiązują od września 2017)

Dlaczego medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych
 • własne pracownie zawodowe
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • doświadczeni wykładowy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z sercem i z pasją!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • stypendia naukowe
 • patronat pracodawców 
 • listy polecające dla absolwentów

Wydajemy (bez żadnych opłat):

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się między innymi:

 • technik masażu klasycznego
 • masażu grzbietu
 • masażu mięśni karku i mięśni mostkowo-obojczykowych
 • masażu w kręczu szyi
 • masażu kończyn górnych
 • masażu kończyn dolnych
 • masażu w rwie kulszowej
 • masażu klatki piersiowej/masażu powłok i narządów jamy brzusznej
 • masażu szyi, twarzy i głowy
 • masażu sportowego
 • drenażu limfatycznego metodą polską i niemiecką
 • masażu segmentarnego
 • masażu izometrycznego
 • masażu metodą Shantala
 • asażu punktowego
 • masażu relaksacyjnego
 • masażu w jednostkach chorobowych
 • masażu wibracyjnego
 • masażu podciśnieniowego
 • masażu podwodnego mechanicznego

Będziesz mógł pracować w:

 • placówkach służby zdrowia (szpitale, przychodnie, domy opieki)
 • niepublicznych zakładach opieki społecznej
 • gabinetach prywatnych, klubach sportowych, SPA
 • placówkach oświatowo-wychowawczych (przedszkola i szkoły z oddziałami integracyjnymi)
 • sanatoriach i gabinetach odnowy biologicznej
 • własnej firmie – np.: gabinecie masażu

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólnokształcące

 • wychowanie fizyczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy działalności gospodarczej
 • język obcy zawodowy
 • propedeutyka zdrowia
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia
 • język migowy
 • technologie informatyczne
 • teoretyczne podstawy masażu
 • anatomia z fizjolgią
 • zarys fizjoterapii
 • wybrane zagadnienia kliniczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • pracownia masażu
 • diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym
 • metodyka masażu sportowego
 • metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego
 • organizacja i stosowanie masażu leczniczego

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych

semestr II – 2 tyg. ( 60h)
semestr IV – 2 tyg. (60h)

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin potwierdzający kwalifikację Z.1. odbywa się pod koniec IV semestru

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!