Jesteś tutaj

Terapeuta zajęciowy

Bezpłatna nauka! Chcesz pomóc rozwijać wyobraźnię i zainteresowania osoby chorej lub niepełnosprawnej, chcesz odwrócić jej uwagę od ciągłej myśli o chorobie poprzez twórcze zajęcia manualne, kontakt ze sztuką i rękodziełem, przyrodą czy podczas grupowych spotkań terapeutycznych? Kierunek terapeuta zajęciowy jest właśnie dla Ciebie!

Informacje

Liczba semestrów: 
4
Tryby: 
dzienny
wieczorowy
weekendowy
Czesne: 
0 zł

Wiadomości ogólne

 • Medyczna Szkoła Policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia
 • bezpłatny kierunek kształcenia!
 • nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry
 • słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • uzyskany medyczny tytuł państwowy (zawód): Terapeuta zajęciowy, symbol 325907
 • kwalifikacje: Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (obowiązują od września 2012 do zakończenia cyklu kształcenia)
  MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (obowiązują od września 2017)

Dlaczego medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!!!
 • własne pracownie zawodowe
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • doświadczeni wykładowcy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • profesjonalna i przyjazna atmosfera – w sekretariacie jesteśmy dla Ciebie!
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki –kształcimy z sercem!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • stypendia naukowe
 • patronat pracodawców 
 • listy polecające dla absolwentów

Wydajemy (bez żadnych opłat):

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się między innymi:

 • wyjaśniać budowę i czynność układów i narządów organizmu człowieka;
 • charakteryzować procesy patologiczne i określać wpływ środowiska na człowieka
 • oceniać sytuację społeczno-zdrowotną pacjenta i projektować terapię zajęciową do rodzaju niepełnosprawności i potrzeb indywidualnych pacjenta
 • określać procesy chorobowe prowadzące do chorób przewlekłych;
 • planować i prowadzić pracę indywidualną i grupową;
 • motywować osoby niepełnosprawne do udziału w leczeniu i rehabilitacji;
 • oceniać sytuację społeczną i rozwiązywać trudne sytuacje społeczne chorych;
 • projektować, organizować i prowadzić pracownię terapii zajęciowej
 • korelować działania terapeutyczne z działaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi
 • promować zdrowy styl życia
 • organizować w ramach terapii imprezy towarzyskie, zajęcia sportowe, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne
 • uczyć podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych;
 • wykorzystywać ekspresję człowieka do celów diagnostycznych i terapeutycznych;
 • tworzyć klimat i atmosferę do pracy twórczej w grupie podopiecznych;
 • dobierać pracę według wieku, stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjentów udzielać pierwszej pomocy

Będziesz mógł/mogła pracować w:

 • pracowniach/warsztatach terapii zajęciowej
 • domach dziennego pobytu
 • domach pomocy społecznej
 • domach rencisty
 • oddziałach szpitalnych
 • klubach seniora
 • poradniach leczenia nerwic
 • hospicjach
 • poradniach kardiologicznych
 • sanatoriach
 • ośrodkach i poradniach rehabilitacyjnych
 • szkołach specjalnych
 • środowiskowych domach pomocy społecznej
 • ośrodkach opiekuńczo-leczniczych
 • ośrodkach pielęgnacyjno-opiekuńczych

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólnokształcące

 • wychowanie fizyczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • podstawy działalności gospodarczej
 • język obcy zawodowy
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • zarys anatomii fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • język migowy
 • podstawy terapii zajęciowej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 • prowadzenie terapii zajęciowej
 • komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych

semestr II – 2 tyg. ( 80h)
semestr IV – 2 tyg. (80h

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin potwierdzający kwalifikację Z.9. odbywa się pod koniec IV semestru.

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!