Jesteś tutaj

Asystent rodziny – kurs doskonalący

Kurs przeznaczony jest dla osób z wyższym wykształceniem na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna.

Kliknij aby się zapisać online!

INFORMACJE OGÓLNE

Najbliższy termin kursu / miasto: 
29 kwietnia 2023r. / Stargard
Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do 9 kwietnia 2023r.

Kursy organizowane są również w formie niestacjonarnej, w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Czas trwania: 150 godzin
Tryb: wieczorowy
Opłata za kurs: 1 500,00zł

O kursie

Kurs skierowany jest do pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, którzy zamierzają być asystentami rodziny. Będzie prowadzony w formie warsztatów kształcących umiejętności praktyczne. Ukończenie kursu zapewnia znajomość metod i technik pracy z rodziną jako całością, jak również z poszczególnymi jej członkami (z uwzględnieniem młodzieży i dzieci), a także umiejętność pracy w oparciu o model Pracy Socjalnej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Zgodnie z założeniami rządu do 2020 roku w każdej gminie powinni pracować asystenci rodziny, którzy pomogą jej radzić sobie z biedą, nałogami, przemocą. Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1. stycznia 2012 roku minimalne wynagrodzenie zasadnicze obowiązujące na tym stanowisku wyniesie 1,4 tys. zł miesięcznie, ale rzeczywiste zarobki mają sięgać poziomu ok. 4 tys. zł.

Od 9 czerwca 2011 r. obowiązuje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mająca na celu pomoc rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze oraz zmienić system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Ustawa wprowadza do wykazu pracowników samorządowych zatrudnianych przez gminy i powiaty funkcję tzw. asystenta rodziny, który ma pomagać nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach.

Czas trwania kursu

150 godzin

Program kursu

W trakcie kursu osoby w nim uczestniczące zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne asystentowi rodziny do pracy z rodziną z wieloma problemami (ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, choroba przewlekła), takie jak.:

 • prowadzenie motywującej do zmiany rozmowy z klientem,
 • poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych,
 • mediacje i negocjacje,
 • koordynacja działań służb społecznych,
 • aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych,
 • konstruowanie dokumentacji.

Oferta dla zorganizowanych grup

Chętnie przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb. Aby uzyskać szczegółowe informacje o szkoleniach organizowanych w naszej Akademii prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 512 606 051, 797 894 473 lub pocztą elektroniczną na adres [email protected], chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wszystko wyjaśnimy.

ZAPISY NA KURS

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną lub tradycyjną lub on-line poprzez uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (dostępny również w sekretariacie placówki)

Wypełnij i wyślij formularz – jest to wstępne potwierdzenie zgłoszenia.

Na podany w zgłoszeniu adres e-mail otrzymasz informację zwrotną z danymi niezbędnymi do dokonania opłaty za kurs.

Pierwsza ratę, zgodną z ofertą szkolenia, należy przelać na nasze konto firmowe w ciągu 7 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego. Jest to ostateczne potwierdzenie rezerwacji miejsca na kursie.

Nieterminowa płatność powoduje anulowanie wstępnego zgłoszenia.

Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona. O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

 

W trakcie kursu otrzymasz:

 • materiały szkoleniowe/skrypt
 • teczkę
 • skoroszyt i długopis

 

Uzyskane dokumenty:

Certyfikat + Państwowe zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu

 

Płatności

Wpłata jedynie na konto firmowe przelewem. Numer konta: 07 1140 2004 0000 3102 8143 6958

Wpłaty można dokonać jednorazowo bądź ratalnie:

 • 500 zł – w przeciągu 7 dni od wypełnienia karty zgłoszeniowej/ I rata
 • 500 zł – w I etapie zajęć/ II rata
 • 500 zł – w II etapie zajęć/ III rata

Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu/kursie w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia/kursu. Po upływie tego terminu Zgłaszający zapłaci 20% udziału w kursie. W przypadku, gdy szkolenie/kurs nie odbędzie się z winy organizatora, zwrócona zostanie w pełni kwota wpłacona przez Zgłaszającego.

 

Formularze zgłoszeniowe

Poniżej możesz pobrać formularz zgłoszeniowy do wypełnienia (do złożenia w sekretariacie lub poprzez pocztę elektroniczna: [email protected]) lub zapisać się online.