Jesteś tutaj

Szkolenie dla dziennego opiekuna

Kliknij aby się zapisać online!

INFORMACJE OGÓLNE

Najbliższy termin kursu / miasto: 
10 września 2022r. /Stargard
Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do 21 sierpnia 2022r.

Szkolenia organizowane są również w formie niestacjonarnej, w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Czas trwania: 160 godzin
Tryb: weekendowy, wieczorowy
Opłata za szkolenie: 1.600,00 zł

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia zatwierdzony na podstawie decyzji nr 7/2016 wydanej przez Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej

 1. rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa – 20 godzin
 2. stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka – 90 godzin
 3. kompetencje opiekuna dziecka – 20 godzin
 4. praktyka zawodowa

Po ukończeniu szkolenia na dziennego opiekuna kandydat potrafi:

 • zagwarantować dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku,
 • współpracować z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi

ZAPISY NA SZKOLENIE

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną lub  tradycyjną lub on-line poprzez uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (dostępny również w sekretariacie placówki)

Wypełnij i wyślij formularz – jest to wstępne potwierdzenie zgłoszenia.
Na podany w zgłoszeniu adres e-mail otrzymasz informację zwrotną z danymi niezbędnymi do dokonania opłaty za szkolenie.
Nieterminowa płatność powoduje anulowanie wstępnego zgłoszenia.
Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona.

O miejscu na szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

Płatności:

Wpłata jedynie na konto firmowe przelewem (mBank 07 1140 2004 0000 3102 8143 6958)

Wpłaty można dokonać jednorazowo lub ratalnie:

 • 800 zł – w przeciągu 7 dni od wypełnienia karty zgłoszeniowej/ I rata
 • 800 zł – w I etapie zajęć/ II rata

Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu/kursie w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia/kursu. Po upływie tego terminu Zgłaszający zapłaci 20% udziału w kursie. W przypadku, gdy szkolenie/kurs nie odbędzie się z winy organizatora, zwrócona zostanie w pełni kwota wpłacona przez Zgłaszającego.

W trakcie szkolenia otrzymasz:

 • materiały  szkoleniowe/skrypt
 • teczkę
 • skoroszyt i długopis

Uzyskane dokumenty:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wzorem zaakceptowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, potwierdzający zdobyte kompetencje.

Oferta dla zorganizowanych grup

Chętnie przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb. Aby uzyskać szczegółowe informacje o szkoleniach organizowanych w naszej Akademii prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 512 606 051, 797 894 473 lub pocztą elektroniczną na adres [email protected], chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wszystko wyjaśnimy.

Formularze zgłoszeniowe

Poniżej formularz zgłoszeniowy do wypełnienia, który można złożyć w sekretariacie C.M. Medica lub wysłać poprzez pocztę elektroniczna, na adres: [email protected]

Istnieje również możliwość zapisania się online.

Dokumenty do pobrania