Jesteś tutaj

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych

Kliknij aby się zapisać online!

INFORMACJE OGÓLNE

Najbliższe terminy kursów / miasto:
4, 5, 18, 19, 25, 26.11.2023r / Stargard
Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do 15 października 2023r.

Kursy organizowane są również w formie niestacjonarnej, w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Czas trwania: 48 godzin
Tryb: weekendowy
Opłata za kurs: 1050 zł​

Specjalna promocja dla ratowników medycznych – absolwentów Medici:
rabat na kurs w wysokości 100 zł!

O kursie

 • Kurs realizuje program zapisany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych oraz program kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zatwierdzonym przez CMKP w Warszawie

 • Intensywny sześciodniowy kurs (48 godzin) kurs prowadzony w systemie weekendowym obejmuje wykłady i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu ratowniczego

 • Standardy działania przedstawiane na kursie zgodne są z wytycznymi ERC – Europejskiej Rady Resuscytacji 2021 oraz ITLS – International Trauma Life Support

 • Kurs posiada akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

 • Kurs doskonalący w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego, niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego. Ukończenie kursu jest obowiązkowe dla każdego Ratownika Medycznego raz na okres 5 lat trwania tzw. okresu edukacyjnego

 • Za uczestnictwo w kursie przyznawane jest 120 punktów edukacyjnych

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 8 września 2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (D. U. 2013, poz. 757 z późn. zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
 • Program kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zatwierdzonym przez CMKP
 • Regulamin kursu przygotowany i opracowany przez Akademię Kształcenia Kadr Medica

TRENERZY/WYKŁADOWCY

 

Mariusz Chlebio

 • lekarz systemu
 • specjalizacja - anestezjologia i intensywna terapia
 • wieloletni, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec Collegium Medycznego Medica

Jacek Molik:

 • ratownik medyczny
 • wieloletni, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec Collegium Medycznego Medica

PROGRAM

 1. System ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych krajach

 2. System powiadamiania ratunkowego

 3. Łączność – alfabet, zasady komunikacji przez radiotelefon, sieć przywoławcza, komórkowa, GSP. Podstawy przekazu telemedycznego.

 4. Jednostki współpracujące z Państwowym z Systemem Państwowego ratownictwa Medycznego, o których mowa w Ustawie o PRM

 5. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – zasady użycia śmigłowca, sposoby wezwania

 6. Zasady farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, podawanie leków różnymi drogami

 7. Medyczne czynności ratunkowe, a w szczególności:

 • ocena osoby w stanie głębokiego nagłego zagrożenia zdrowotnego, podawanie leków różnymi drogami,

 • układanie osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w pozycji właściwej dla rodzaju zdarzenia, schorzenia lub odniesionych obrażeń,

 • prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci według obowiązujących standardów,

 • bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oraz przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno gardłowej, nosowo-gardłowej, maski krtaniowej, rurki krtaniowej oraz konikopunkcji,

 • intubacja dotchawiczna w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążeniu przez usta lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej.

 • podawanie tlenu, wspomaganie oddechu lub prowadzenie wentylacji zastępczej z użyciem maski twarzowej, zastawki jednokierunkowej, worka samorozprężalnego, respiratora, odsysanie dróg oddechowych,

 • wykonanie defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG, wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej, wykonanie kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji zewnętrznej, wykonanie EKG, monitorowanie czynności życiowych,

 • wykonanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej, wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu,

 • odbarczanie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej,

 • cewnikowanie pęcherza moczowego, zakładanie sądy żołądkowej,

 • pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań, oznaczanie poziomu glukozy, badanie gazometryczne krwi włośniczkowej,

 • opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń, unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego, asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych ( np. zszywanie ran)

 • odbieranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych,

 • segregacja medyczna w przypadku zdarzeń masowych i katastrof,

 • podejmowanie działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia,

 • przygotowanie pacjenta oraz opieka medyczna podczas transportu,

 • wsparcie psychologiczne dla ratownika medycznego i poszkodowanego.

OFERTA DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP

Chętnie przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb. Aby uzyskać szczegółowe informacje o szkoleniach organizowanych w naszej Akademii prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 512 606 051, 797 894 473 lub pocztą elektroniczną na adres [email protected], chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wszystko wyjaśnimy.

ZAPISY NA KURS

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną ([email protected]), tradycyjną lub on-line poprzez uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (dostępny również w sekretariacie placówki)

Wypełnij i wyślij formularz – jest to wstępne potwierdzenie zgłoszenia.
Na podany w zgłoszeniu adres e-mail otrzymasz informację zwrotną z danymi niezbędnymi do dokonania opłaty za kurs.
Pierwsza ratę, zgodną z ofertą szkolenia, należy przelać na nasze konto firmowe w ciągu 7 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego. Jest to ostateczne potwierdzenie rezerwacji miejsca na kursie.
Nieterminowa płatność powoduje anulowanie wstępnego zgłoszenia.
Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona. O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

Wymogi dla uczestników kursu:

 • posiada tytuł zawodowy ratownika medycznego (szkoła policealna lub licencjat) – deklaracja uczestnika,
 • posiada aktualną (w obowiązującym okresie rozliczeniowym) książeczkę doskonalenia zawodowego ratownika medycznego podbitą na pierwszej stronie przez jednostkę świadczącą usługi w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego – lista podmiotów wydających książeczki doskonalenia zawodowego,
 • kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

W trakcie kursu otrzymasz

 • materiały szkoleniowe/skrypt
 • teczkę
 • skoroszyt i długopis

Egzamin, zaświadczenie, punkty edukacyjne

 

 • kurs doskonalący kończy się egzaminem w formie sprawdzianu testowego i egzaminu praktycznego
 • pozytywny wynik egzaminu uprawnia do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu doskonalącegoi uzyskania wpisu do Karty  Doskonalenia Zawodowego
 • za uczestnictwo w kursie przyznawane jest 120 punktów edukacyjnych

Uzyskane dokumenty 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego 
 • wpis do Karty Doskonalnia Zawodowego (za pozytywny wynik egzaminu)

 

Płatności

Wpłata jedynie na konto firmowe przelewem w przeciągu 7 dni od wypełnienia zgłoszenia.

Nr konta: mBank 07 1140 2004 0000 3102 8143 6958

Wpłaty można dokonać jednorazowo lub ratalnie:

 •  525 zł  – w przeciągu 7 dni od wypełnienia zgłoszenia na kurs/ I rata
 •  525 zł  – ostatecznie w dniu zakończenia kursu/ II rata

Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu/kursie w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia/kursu. Po upływie tego terminu Zgłaszający zapłaci 20% udziału w kursie. W przypadku, gdy szkolenie/kurs nie odbędzie się z winy organizatora, zwrócona zostanie w pełni kwota wpłacona przez Zgłaszającego.

 

Formularze zgłoszeniowe

Poniżej możesz pobrać formularz zgłoszeniowy do wypełnienia (do złożenia w naszym sekretariacie lub poprzez pocztę elektroniczna: [email protected]) lub zapisać się online.

DOKUMENTY DO POBRANIA