Jesteś tutaj

Asystent rodziny – kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny – dla osób z wyższym wykształceniem na dowolnym kierunku lub wykształceniem średnim w wymiarze 231 godzin (zgodnie rozporządzeniem MPiPS z 9.12.2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny, posiadamy zgodę Departamentu Polityki Rodziny na prowadzenie takich szkoleń)

Kliknij aby się zapisać online!

INFORMACJE OGÓLNE

Najbliższy termin kursu / miasto: 
23 marca 2024r. / Stargard
Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do 3 marca 2024r.

Kursy organizowane są również w formie niestacjonarnej, w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Czas trwania: 231 godzin
Tryb: wieczorowy
Opłata za kurs: 2 500,00 zł

O kursie

Zgodnie z założeniami rządu do 2020 roku w każdej gminie powinni pracować asystenci rodziny, którzy pomogą jej radzić sobie z biedą, nałogami, przemocą. Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1. stycznia 2012 roku minimalne wynagrodzenie zasadnicze obowiązujące na tym stanowisku wyniesie 1,4 tys. zł miesięcznie, ale rzeczywiste zarobki mają sięgać poziomu ok. 4 tys. zł.

Od 9 czerwca 2011 r. obowiązuje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mająca na celu pomoc rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze oraz zmienić system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Ustawa wprowadza do wykazu pracowników samorządowych zatrudnianych przez gminy i powiaty funkcję tzw. asystenta rodziny, który ma pomagać nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach.

Adresaci kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób z wyższym wykształceniem na dowolnym kierunku lub wykształceniem średnim (matura nie jest wymagana).

Zgoda na prowadzenie kursu

Prowadzenie tego typu kursu wymaga zgody Departamentu Polityki Rodziny. Nasza placówka uzyskała taką zgodę.

Czas trwania kursu

231 godzin

Program kursu

Program kursu  jest zgodny z rozporządzeniem MPiPS z 9.12.2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.

 1.  Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy
 2. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 3. Komunikacja interpersonalna
 4. Problematyka mediacji w rodzinie
 5. Edukacja zdrowotna
 6. Pielęgnacja niemowląt i dzieci
 7. Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka
 8. Definicja rodziny, jej struktura, funkcje oraz potrzeby i problemy
 9. Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem
 10. Zadania i uprawnienia asystenta rodziny
 11. Zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych
 12. Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę
 13. Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie
 14. Metodyka pracy asystenta
 15. Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny
 16. Etyka pracy asystenta rodziny
 17. Charakterystyka problemów rodziny
 18. Analiza potrzeb i problemów rodziny
 19. Sporządzanie planu pracy z rodziną
 20. Doskonalenie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych w tym umiejętności radzenia w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych
 21. Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
 22. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
 23. Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym
 24. Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego
 25. Praktyka zawodowa w instytucji prowadzącej pracę z rodziną (30 godz.)

Oferta dla zorganizowanych grup

Chętnie przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb. Aby uzyskać szczegółowe informacje o szkoleniach organizowanych w naszej Akademii prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 512 606 051, 797 894 473 lub pocztą elektroniczną na adres [email protected], chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wszystko wyjaśnimy.

ZAPISY NA KURS

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną lub tradycyjną lub on-line poprzez uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (dostępny również w sekretariacie placówki)

Wypełnij i wyślij formularz – jest to wstępne potwierdzenie zgłoszenia.
Na podany w zgłoszeniu adres e-mail otrzymasz informację zwrotną z danymi niezbędnymi do dokonania opłaty za kurs.
Pierwsza ratę, zgodną z ofertą szkolenia, należy przelać na nasze konto firmowe w ciągu 7 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego. Jest to ostateczne potwierdzenie rezerwacji miejsca na kursie.
Nieterminowa płatność powoduje anulowanie wstępnego zgłoszenia.
Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona. O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

 

W trakcie kursu otrzymasz:

 • materiały szkoleniowe/skrypt
 • teczkę
 • skoroszyt i długopis

 

Uzyskane dokumenty

Certyfikat + Państwowe zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu

 

Płatności

Wpłata jedynie na konto firmowe przelewem. Numer konta: 07 1140 2004 0000 3102 8143 6958

Wpłaty można dokonać jednorazowo bądź ratalnie:

 • 900 zł  – w przeciągu 7 dni od wypełnienia karty zgłoszeniowej/ I rata
 • 800 zł – w I etapie zajęć/ II rata
 • 800 zł – w II etapie zajęć/ III rata

Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu/kursie w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia/kursu. Po upływie tego terminu Zgłaszający zapłaci 20% udziału w kursie. W przypadku, gdy szkolenie/kurs nie odbędzie się z winy organizatora, zwrócona zostanie w pełni kwota wpłacona przez Zgłaszającego.

 

Formularze zgłoszeniowe

Poniżej możesz pobrać formularz zgłoszeniowy do wypełnienia (do złożenia w sekretariacie lub poprzez pocztę elektroniczna: [email protected]) lub zapisać się online.

Dokumenty do pobrania