Jesteś tutaj

Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Informacje

 

Kliknij aby się zapisać online!

INFORMACJE OGÓLNE

Najbliższy termin kursu / miasto:
10 września 2022r. /Stargard
Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do 21 sierpnia 2022r.

Kursy organizowane są również w formie niestacjonarnej, w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Czas trwania: 80 godzin
Tryb: weekendowy / wieczorowy
Opłata za kurs: 900 zł

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia zatwierdzony na podstawie decyzji nr 7/2016 wydanej przez Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej

1. stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka – 10 godzin
 • źródła szans i zagrożeń rozwoju dziecka  w wieku do lat 3 – 10 godzin
 • innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka – 15 godzin
 • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka – 15 godzin

2. kompetencje opiekuna dziecka

 • odpowiedzialność prawna – 10 godzin
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów – 10 godzin

Po ukończeniu szkolenia uzupełniającego na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym kandydat zdobywa kompetencje w zakresie:

 • kwalifikacji zawodowych właściwych dla zawodu opiekuna dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • psychologii, pedagogiki,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • odpowiedzialności prawnej opiekuna,
 • pielęgnacji, wychowania oraz towarzyszenia małemu dziecku w poszczególnych okresach jego rozwoju.

ZAPISY NA SZKOLENIE

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną lub  tradycyjną lub on-line poprzez uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (dostępny również w sekretariacie placówki)

Wypełnij i wyślij formularz – jest to wstępne potwierdzenie zgłoszenia.
Na podany w zgłoszeniu adres e-mail otrzymasz informację zwrotną z danymi niezbędnymi do dokonania opłaty za szkolenie.
Nieterminowa płatność powoduje anulowanie wstępnego zgłoszenia.
Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona.

O miejscu na szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

Płatności:

Wpłata jedynie na konto firmowe przelewem (mBank 07 1140 2004 0000 3102 8143 6958)

Wpłaty można dokonać jednorazowo lub ratalnie:

 • 450 zł – w przeciągu 7 dni od wypełnienia karty zgłoszeniowej/ I rata
 • 450 zł – w I etapie zajęć/ II rata

Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu/kursie w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia/kursu. Po upływie tego terminu Zgłaszający zapłaci 20% udziału w kursie. W przypadku, gdy szkolenie/kurs nie odbędzie się z winy organizatora, zwrócona zostanie w pełni kwota wpłacona przez Zgłaszającego.

W trakcie szkolenia otrzymasz:

 • materiały szkoleniowe/skrypt
 • teczkę
 • skoroszyt i długopis

Uzyskane dokumenty:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wzorem zaakceptowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, potwierdzający zdobyte kompetencje.

Oferta dla zorganizowanych grup

Chętnie przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb. Aby uzyskać szczegółowe informacje o szkoleniach organizowanych w naszej Akademii prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 512 606 051, 797 894 473 lub pocztą elektroniczną na adres szkolenia@medica.edu.pl, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wszystko wyjaśnimy.

Formularze zgłoszeniowe

Poniżej formularz zgłoszeniowy do wypełnienia, który można złożyć w sekretariacie C.M. Medica lub wysłać poprzez pocztę elektroniczna, na adres: szkolenia@medica.edu.pl

Istnieje również możliwość zapisania się online.