Jesteś tutaj

Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Kliknij aby się zapisać online!

INFORMACJE OGÓLNE

Najbliższy termin kursu / miasto:
Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy / Stargard
Przyjmujemy zgłoszenia na kurs!

Kursy organizowane są również w formie niestacjonarnej, w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Czas trwania: 280 godzin
Tryb: wieczorowy, weekendowy
Opłata za kurs: 2 200,00 zł

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia zatwierdzony na podstawie decyzji nr 7/2016 wydanej przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej

 1. PSYCHOPEDAGOGICZNE PODSTAWY ROZWOJU JEDNOSTKI - 20 GODZIN
 2. ROZWÓJ DZIECKA W OKRESIE WCZESNEGO DZIECIŃSTWA - 25 GODZIN
 3. STYMULOWANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA - 120 GODZIN
 4. KOMPETENCJE OPIEKUNA DZIECKA - 35 GODZIN
 5. PRAKTYKA ZAWODOWA - 80 GODZIN

Po ukończeniu szkolenia na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym kandydat zdobywa kompetencje w zakresie:

 • sprawowania opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej,
 • wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych, prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka,
 • prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji, uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka,
 • nawiązywania współpracy z rodzicami, opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielania porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,
 • budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka,
 • radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych.

ZAPISY NA SZKOLENIE

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną lub  tradycyjną lub on-line poprzez uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (dostępny również w sekretariacie placówki)

Wypełnij i wyślij formularz – jest to wstępne potwierdzenie zgłoszenia.
Na podany w zgłoszeniu adres e-mail otrzymasz informację zwrotną z danymi niezbędnymi do dokonania opłaty za szkolenie.
Nieterminowa płatność powoduje anulowanie wstępnego zgłoszenia.
Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona.

O miejscu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

Płatności:

Wpłata jedynie na konto firmowe przelewem (mBank 07 1140 2004 0000 3102 8143 6958)

Wpłaty można dokonać jednorazowo lub ratalnie:

 • 800 zł – w przeciągu 7 dni od wypełnienia karty zgłoszeniowej/ I rata
 • 700 zł – w I etapie zajęć/ II rata
 • 700 zł – przed egzaminem/ III rata

Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu/kursie w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia/kursu. Po upływie tego terminu Zgłaszający zapłaci 20% udziału w kursie. W przypadku, gdy szkolenie/kurs nie odbędzie się z winy organizatora, zwrócona zostanie w pełni kwota wpłacona przez Zgłaszającego.

W trakcie szkolenia otrzymasz:

 • materiały  szkoleniowe/skrypt
 • teczkę
 • skoroszyt i długopis

Uzyskane dokumenty:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wzorem zaakceptowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, potwierdzający zdobyte kompetencje.

Oferta dla zorganizowanych grup

Chętnie przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb. Aby uzyskać szczegółowe informacje o szkoleniach organizowanych w naszej Akademii prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 512 606 051, 797 894 473 lub pocztą elektroniczną na adres [email protected], chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wszystko wyjaśnimy.

Formularze zgłoszeniowe

Poniżej formularz zgłoszeniowy do wypełnienia, który można złożyć w sekretariacie C.M. Medica lub wysłać poprzez pocztę elektroniczna, na adres: [email protected]

Istnieje również możliwość zapisania się online.

Dokumenty do pobrania