Jesteś tutaj

Kurs Wychowawca wypoczynku

Kliknij aby się zapisać online!

INFORMACJE OGÓLNE

Najbliższe planowane terminy kursu/miasto:
22 czerwca 2024r. / Stargard
Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do 5 czerwca 2024r.

Kursy organizowane są również w formie niestacjonarnej, w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Czas trwania: 36 godzin
Tryb: weekendowy (sobota, niedziela)
Opłata za kurs: 490,00 zł

Promocja dla studentów: 10% zniżki

O KURSIE

Kurs na wychowawcę wypoczynku nadaje uprawnienia do pracy w charakterze wychowawcy/opiekuna na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP. 

PODSTAWA PRAWNA

Kurs zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. poz. 109).

ZGODA NA PROWADZENIE KURSU

Prowadzenie tego typu kursu wymaga zgody Kuratorium Oświaty w Szczecinie . Nasza placówka posiada zgodę na prowadzenie kursu Wychowawca wypoczynku.

Zgoda Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Program kursu

PROGRAM KURSU

1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

 • Koordynacyjna rola władz oświatowych
 • Obowiązujące przepisy
 • Elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku

 • Rada wychowawców
 • Grupa jako zespół wychowawczy
 • Organizacja i rozkład dnia
 • Regulamin uczestnika

3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej

 • Opracowanie planu wychowawczego grupy
 • Dokumentacja wychowawcy
 • Obowiązki wychowawcy grupy
 • Metody i formy realizacji planów wychowawczych

4. Ruch i rekreacja

 • Cele i zadania zajęć wychowania fizycznego
 • Metody nauki technik pływania
 • Gry i zabawy ruchowe
 • Zajęcia z gier zespołowych
 • Sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka
 • Organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

5. Turystyka i krajoznawstwo

 • Cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcje wypoczynku
 • Organizacja wycieczek
 • Organizacja biwaków
 • Gry terenowe

6. Zajęcia kulturalno-oświatowe

 • Organizacja zajęć kulturalno-oświatowych
 • Elementy kulturalne zajęć w rozkładzie dnia
 • Prowadzenie kronik
 • Organizacja uroczystości, imprez, wieczornie, ognisk
 • Gry i zabawy świetlicowe
 • Konkursy, wystawy, dyskusje
 • Śpiew, muzyka, zabawa ze śpiewem

7. Zajęcia praktyczno-techniczne

 • Formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
 • Prace dekoracyjne i zdobnicze
 • Indywidualne zainteresowania uczestników
 • Rozwój zainteresowań uczestników

8. Prace społecznie użyteczne

 • Wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat
 • Prace w zakresie samoobsługi
 • Prace na rzecz miejsca wypoczynku
 • Prace na rzecz środowiska

9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnionych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
 • Przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku Abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

 

OFERTA DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP

Chętnie przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb. Aby uzyskać szczegółowe informacje o szkoleniach organizowanych w naszej Akademii prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 512 606 051, 797 894 473 lub pocztą elektroniczną na adres [email protected], chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wszystko wyjaśnimy.

ZAPISY NA KURS

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną ([email protected]), tradycyjną lub on-line poprzez uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (dostępny również w sekretariacie placówki)

Wypełnij i wyślij formularz – jest to wstępne potwierdzenie zgłoszenia.
Na podany w zgłoszeniu adres e-mail otrzymasz informację zwrotną z danymi niezbędnymi do dokonania opłaty za kurs.
Pierwsza ratę, zgodną z ofertą szkolenia, należy przelać na nasze konto firmowe w ciągu 7 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego. Jest to ostateczne potwierdzenie rezerwacji miejsca na kursie.
Nieterminowa płatność powoduje anulowanie wstępnego zgłoszenia.
Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona. O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

 

Wymogi dla uczestników kursu:

Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem średnim, matura nie jest wymagana!

 

W trakcie kursu otrzymasz

 • materiały szkoleniowe/skrypt
 • teczkę
 • skoroszyt i długopis

 

Uzyskane dokumenty

Państwowe zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku

 

Płatności:

Wpłata pełnej kwoty za kurs przelewem na konto firmowe w przeciągu 7 dni od wypełnienia zgłoszenia.

Nr konta: mBank 07 1140 2004 0000 3102 8143 6958 

Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu/kursie w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia/kursu. Po upływie tego terminu Zgłaszający zapłaci 20% udziału w kursie. W przypadku, gdy szkolenie/kurs nie odbędzie się z winy organizatora, zwrócona zostanie w pełni kwota wpłacona przez Zgłaszającego.

 

Formularze zgłoszeniowe

Poniżej możesz pobrać formularz zgłoszeniowy do wypełnienia (do złożenia w naszym sekretariacie lub poprzez pocztę elektroniczna: [email protected]) lub zapisać się online.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS INDYWIDUALNY 

Kliknij aby się zapisać online!