Jesteś tutaj

Kurs Kierownik wypoczynku

Kliknij aby się zapisać online!

INFORMACJE OGÓLNE

Najbliższe planowane terminy kursu/miasto:
20 lipca 2024r. / Stargard
Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do 30 czerwca 2024r.

Kursy organizowane są również w formie niestacjonarnej, w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Czas trwania: 10 godzin
Tryb: weekendowy (sobota, niedziela)
Opłata za kurs: 380,00 zł

Promocja dla studentów: 10% zniżki

O KURSIE

Kurs na kierownika wypoczynku nadaje uprawnienia do wykonywania zawodu jako kierownik na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP. 

PODSTAWA PRAWNA

Kurs zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. poz. 109).

ZGODA NA PROWADZENIE KURSU

Prowadzenie tego typu kursu wymaga zgody Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Nasza placówka posiada zgodę na prowadzenie kursu Kierownik wypoczynku.

Zgoda Kuratorium Oświaty w Szczecinie

PROGRAM KURSU

Organizacja wypoczynku

 1. Planowanie pracy wychowawczej
 2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Podział na grupy
 • Wybór samorządu
 • Rada kolonii – obozu
 • Rozkład dnia
 • Rada wychowawców

 

3. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego

 

4. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku

 • Obowiązujące przepisy

 

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników

 

Obowiązujące przepisy

 1. Podczas przejazdu na miejsce wypoczynku
 2. W czasie trwania wypoczynku
 3. Przeciwpożarowe
 4. W czasie kąpieli
 5. W czasie poruszania się po drogach
 6. W czasie wycieczek i turystyki kwalifikowanej (piesze, rowerowe, autokarowe, górskie, spływy kajakowe)
 7. Normy żywienia
 8. Zasady obsługi urządzeń elektrycznych
 9. Zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
 10. Abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

OFERTA DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP

Chętnie przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb. Aby uzyskać szczegółowe informacje o szkoleniach organizowanych w naszej Akademii prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 512 606 051, 797 894 473 lub pocztą elektroniczną na adres [email protected], chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wszystko wyjaśnimy.

ZAPISY NA KURS

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną ([email protected]), tradycyjną lub on-line poprzez uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (dostępny również w sekretariacie placówki)

Wypełnij i wyślij formularz – jest to wstępne potwierdzenie zgłoszenia.
Na podany w zgłoszeniu adres e-mail otrzymasz informację zwrotną z danymi niezbędnymi do dokonania opłaty za kurs.
Pierwsza ratę, zgodną z ofertą szkolenia, należy przelać na nasze konto firmowe w ciągu 7 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego. Jest to ostateczne potwierdzenie rezerwacji miejsca na kursie.
Nieterminowa płatność powoduje anulowanie wstępnego zgłoszenia.
Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona. O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

 

Wymogi dla uczestników kursu:

Kurs skierowany do osób z wykształceniem co najmniej średnim (matura nie jest wymagana) oraz posiadających co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno – wychowawczej lub opiekuńczo - wychowawczej

 

W trakcie kursu otrzymasz

 • materiały szkoleniowe/skrypt
 • teczkę
 • skoroszyt i długopis

 

Uzyskane dokumenty

Państwowe zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku

 

Płatności:

Wpłata pełnej kwoty za kurs na konto firmowe przelewem w przeciągu 7 dni od wypełnienia zgłoszenia.

Nr konta: mBank 07 1140 2004 0000 3102 8143 6958

Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu/kursie w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia/kursu. Po upływie tego terminu Zgłaszający zapłaci 20% udziału w kursie. W przypadku, gdy szkolenie/kurs nie odbędzie się z winy organizatora, zwrócona zostanie w pełni kwota wpłacona przez Zgłaszającego.

 

Formularze zgłoszeniowe

Poniżej możesz pobrać formularz zgłoszeniowy do wypełnienia (do złożenia w naszym sekretariacie lub poprzez pocztę elektroniczna: [email protected]) lub zapisać się online.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS INDYWIDUALNY

Kliknij aby się zapisać online!